Zbycie nieruchomości gminnej w drodze bezprzetargowej

 

 1. Osoba prowadząca sprawę:

  Mariola Mróz insp. ds. planowania przestrzennego, gospodarki nieruchomościami, rolnictwa i ochrony środowiska, pok. nr 8 (parter), tel. (029) 741- 87 - 96 w. 43.

   

 2. Wymagane dokumenty:

  1. wniosek strony o nabycie nieruchomości wraz z uzasadnieniem trybu bezprzetargowego,

  2. odpis księgi wieczystej (w przypadku użytkowników wieczystych, którzy występują z wnioskiem o przeniesienie nieruchomości na własność).

  3.  Opłaty:

Nie podlega opłacie skarbowej - art. 2 ust. 1 pkt 1 lit. g ustawy z dnia 9 września 2000 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. Nr 86, poz. 960 z późn. zm.).

  4.  Terminy i sposób załatwienia sprawy :

  1. przygotowanie nieruchomości do zbycia (np. wydzielenie nieruchomości),

  2. oszacowanie wa rtości nieruchomości (oszacowania dokonuje gmina),

  3. podpisanie protokołu uzgodnień dotyczącego warunków zbycia nieruchomości – termin podpisania jest ustalany z nabywcą nieruchomości,

  4. przeniesie własności nieruchomości następuje w formie aktu notarialnego – termin spisania aktu notarialnego jest ustalany z nabywcą nieruchomości.

  5.  Tryb odwoławczy:

  Nie przysługuje.

  6.  Miejsce złożenia dokumentów:

  Sekretariat Urzędu Gminy w Somiance – pok. nr 14 (I piętro) w godz. 8 00 -16 00 .

  7.  Podstawa prawna:

Art. 37 ust. 2 pkt 1 - 8 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. Nr 46 z 2000 r., poz. 543 z póź. zm.).

 

Wzór wniosku

Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Bogdan Krysiak
 • Data udostępnienia w BIP: 2004-09-15 14:49:42
 • Informacja zaktualizowana przez: Bogdan Krysiak
 • Data ostatniej aktualizacji: 2006-08-04 14:45:58
 • Liczba odsłon: 693
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1553091]

przewiń do góry