Uchwała Nr XXXV/164/09 Rady Gminy Somianka z dnia 21 lipca 2009r. w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale nr XXVIII/129/08 Rady Gminy Somianka z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie budżetu Gminy Somianka na rok 2009   (Załączniki:   1,   2 i 2a ).

Uchwała Nr XXXV/165/09 Rady Gminy Somianka z dnia 21 lipca 2009r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Somiance.

Uchwała Nr XXXV/166/09 Rady Gminy Somianka z dnia 21 lipca 2009r. w sprawie zmiany załącznika do uchwały Nr VI/39/2003 Rady Gminy Somianka z dnia 25 kwietnia 2003r. w sprawie przyjęcia jednolitego tekstu Statutu Gminy.

Publikacja Uchwały Nr XXXV/166/09 w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego- http://edziennik.mazowieckie.pl/#/publisher/129

Uchwała Nr XXXV/167/09 Rady Gminy Somianka z dnia 21 lipca 2009r. w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości.

Uchwała Nr XXXV/168/09 Rady Gminy Somianka z dnia 21 lipca 2009r. w sprawie uchwalenia aktualizacji Planu gospodarki odpadami dla Gminy Somianka na lata 2009-2016   (Załączniki:   1,   2 ).

Uchwała Nr XXXV/169/09 Rady Gminy Somianka z dnia 21 lipca 2009r. w sprawie uchwalenia aktualizacji Programu ochrony środowiska dla gminy Somianka na lata 2009-2016   (Załączniki:   1,   2 ).

Uchwała Nr XXXV/170/09 Rady Gminy Somianka z dnia 21 lipca 2009r. w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Somiance do podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych.

Uchwała Nr XXXV/171/09 Rady Gminy Somianka z dnia 21 lipca 2009r. w sprawie planu sieci szkół podstawowych oraz granic ich obwodów prowadzonych przez gminę Somianka.

Publikacja Uchwały Nr XXXV/171/09 w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego- http://edziennik.mazowieckie.pl/#/publisher/129

Uchwała Nr XXXV/172/09 Rady Gminy Somianka z dnia 21 lipca 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia górnych stawek ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi odbierania odpadów komunalnych.

Publikacja Uchwały Nr XXXV/172/09 w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego- http://edziennik.mazowieckie.pl/#/publisher/129

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Bogdan Krysiak
  • Data udostępnienia w BIP: 2009-09-17 13:37:59
  • Informacja zaktualizowana przez: Bogdan Krysiak
  • Data ostatniej aktualizacji: 2019-04-09 13:27:38
  • Liczba odsłon: 503
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1543796]

przewiń do góry