UCHWAŁA Nr V /21/2007

Rady Gminy Somianka

z dnia 14 lutego 2007 r.

 

w sprawie przeprowadzenia wyborów sołtysów i rad sołeckich

 

   Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 36 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1

  1. W związku z upływem kadencji zarządza się wybory sołtysów i rad sołeckich na terenie Gminy Somianka.
  2. Termin zebrań wiejskich w celu przeprowadzenia wyborów ustali Wójt Gminy odrębnym zarządzeniem.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy i Sołtysom wsi.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Gminy

 

   /-/ Tadeusz Jacek Tolak

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Bogdan Krysiak
  • Data udostępnienia w BIP: 2007-02-22 15:03:00
  • Informacja zaktualizowana przez: Bogdan Krysiak
  • Data ostatniej aktualizacji: 2007-02-22 15:03:00
  • Liczba odsłon: 382
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1537127]

przewiń do góry