Uchwała Nr IX/39/15 Rady Gminy Somianka z dnia 26 czerwca 2015r. w sprawie rozpatrzenia skargi

Uchwała Nr IX/40/15 Rady Gminy Somianka z dnia 26 czerwca 2015r. w sprawie powołania Zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników

Uchwała Nr IX/41/15 Rady Gminy Somianka z dnia 26 czerwca 2015r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Somianka na lata 2015-2023

Uchwała Nr IX/42/15 Rady Gminy Somianka z dnia 26 czerwca 2015r. w sprawie zmian do Uchwały budżetowej nr III/10/14 Rady Gminy Somianka z dnia 30 grudnia 2014r.                                            Publikacja Uchwały Nr IX/42/15 w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego      - http://edziennik.mazowieckie.pl/ActDetails.aspx?year=2015&poz=7838


Uchwała Nr IX/43/15 Rady Gminy Somianka z dnia 26 czerwca 2015r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy za 2014 rok

Uchwała Nr IX/44/15 Rady Gminy Somianka z dnia 26 czerwca 2015r. w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2014r.

Uchwała Nr IX/45/15 Rady Gminy Somianka z dnia 26 czerwca 2015r. zmieniająca Uchwałę Nr III/11/14 Rady Gminy Somianka z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Przeciwdziałania Narkomanii w gminie Somianka na rok 2015

Uchwała Nr IX/46/15 Rady Gminy Somianka z dnia 26 czerwca 2015r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania dla przeprowadzenia referendum ogólnokrajowego planowanego na dzień 6 września 2015 r.
Publikacja Uchwały Nr IX/46/15 w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego - http://edziennik.mazowieckie.pl/ActDetails.aspx?year=2015&poz=6471Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Bogdan Krysiak
  • Data udostępnienia w BIP: 2015-07-01 12:20:57
  • Informacja zaktualizowana przez: Bogdan Krysiak
  • Data ostatniej aktualizacji: 2019-04-09 13:45:03
  • Liczba odsłon: 530
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1554033]

przewiń do góry