Somianka, dnia 1.02.2016 r.

SG.523.2.2016

 

 

Ogłoszenie o konsultacjach

 

       Przedkładam Państwu do publicznej konsultacji projekt „Uchwały Rady Gminy Somianka w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli na 2016 rok”.

Zapraszam przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na terenie Gminy Somianka do zapoznania się z projektem Uchwały.

Uwagi i propozycje do uchwały należy zgłaszać w terminie do dnia 8 lutego 2016 r. za pomocą formularza dostępnego na stronach internetowych: www.somianka.pl lub www.ugsomianka.bip.org.pl  wraz z uzasadnieniem (w zakładce „Współpraca z organizacjami pozarządowymi”).

 

Wypełniony formularz można przesłać:

1)     listownie – adres: Urząd Gminy 07-203 Somianka 16 b,

2)     emailem – adres emaliowy: somianka@somianka.pl.

3)     lub złożyć osobiście w sekretariacie Urzędu Gminy Somianka (pokój nr 11 II piętro) w godzinach urzędowania.

 

Termin konsultacji od 2 lutego 2016 r. do 8 lutego 2016 r.

                                                                                                                      

Celem konsultacji jest poznanie opinii organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na temat Uchwały. Bliższych informacji udziela Sekretarz Gminy Teresa Lipska, pokój nr 12, tel. (29) 74 187 90 w. 36.

 

                                                                                                                                                                                  Z up. WÓJTA

                                                                     /-/ Agnieszka Salwin                                                                           Zastępca Wójta

                                                                     ...............................

                                                                  

Niniejsze ogłoszenie zamieszczono:

1)     na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Somianka w dniu 1 luty 2016 r.

2)     na stronie internetowej www.somianka.pl w dniu 1 luty 2016 r.

3)     na stronie internetowej www.ugsomianka.bip.org.pl w dniu 1 luty 2016 r.


Formularz uwag

Regulamin konsultowania

Projekt Uchwały Rady Gminy ......

 


Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Bogdan Krysiak
  • Data udostępnienia w BIP: 2016-02-01 12:00:42
  • Informacja zaktualizowana przez: Bogdan Krysiak
  • Data ostatniej aktualizacji: 2016-02-01 12:00:42
  • Liczba odsłon: 329
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1544000]

przewiń do góry