Uchwała Nr XXVII/174/20 Rady Gminy Somianka z dnia 17 listopada 2020 w sprawie zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Somianka na lata 2020-2029

Uchwała Nr XXVII/175/20 Rady Gminy Somianka z dnia 17 listopada 2020 w sprawie zmian do Uchwały budżetowej nr XVI/109/19 Rady Gminy Somianka z dnia 20 grudnia 2019 roku 

Publikacja Uchwały Nr XXVII/175/20 w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego-http://edziennik.mazowieckie.pl/ActDetails.aspx?year=2020&poz=11384

Uchwała Nr XXVII/176/20 Rady Gminy Somianka z dnia 17 listopada 2020 w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami w sprawie połączenia miejscowości Somianka i Somianka-Parcele

Uchwała Nr XXVII/177/20 Rady Gminy Somianka z dnia 17 listopada 2020 w sprawie  ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, maksymalnej kwoty dofinansowania opłat pobieranych prze szkoły wyższe i zakłady doskonalenia nauczycieli oraz form i specjalności kształcenia, na które przyznawane jest dofinansowanie w 2021 roku

Uchwała Nr XXVII/178/20 Rady Gminy Somianka z dnia 17 listopada 2020 w sprawie powierzenia prowadzenia zadań publicznych polegających na udzielaniu konsultacji w zakresie rozwiązywania problemów uzależnień, przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przed przemocą w Gminnym Punkcie Promocji Zdrowia i Profilaktyki w Wyszkowie i udzielenia na ten cel dotacji Gminie Wyszków w roku 2021

Uchwała Nr XXVII/179/20 Rady Gminy Somianka z dnia 17 listopada 2020 w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanego jako podstawa obliczenia podatku rolnego

Publikacja Uchwały Nr XXVII/179/20 w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego-http://edziennik.mazowieckie.pl/ActDetails.aspx?year=2020&poz=11385

Uchwała Nr XXVII/180/20 Rady Gminy Somianka z dnia 17 listopada 2020 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, maksymalnej kwoty dofinansowania opłat pobieranych przez szkoły wyższe i zakłady doskonalenia nauczycieli oraz form i specjalności kształcenia, na które przyznawane jest dofinansowanie w 2020 roku

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Bogdan Krysiak
  • Data udostępnienia w BIP: 2020-11-20 13:38:04
  • Informacja zaktualizowana przez: Bogdan Krysiak
  • Data ostatniej aktualizacji: 2020-11-20 14:11:39
  • Liczba odsłon: 227
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1537101]

przewiń do góry