Uchwała Nr III/11/2006

Rady Gminy Somianka

z dnia 08 grudnia 2006 r.

 

w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa

obliczania podatku rolnego.

 

       Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (tekst jednolity z 2006 r. Dz. U. Nr 136 poz. 969 z późn. zm.) - uchwala się co następuje:

§ 1

Obniża się średnią cenę skupu żyta przyjmowaną jako podstawa obliczenia podatku rolnego, ogłoszoną w komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 17 października 2006 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2006 r. (M.P. Nr 74 poz. 745) z kwoty 35,52 zł za 1 dt, do kwoty 30,00 zł za 1 dt.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego i obowiązuje w roku podatkowym 2007.

 

Przewodniczący Rady Gminy

 

   /-/ Tadeusz Jacek Tolak

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Bogdan Krysiak
  • Data udostępnienia w BIP: 2006-12-12 13:08:34
  • Informacja zaktualizowana przez: Bogdan Krysiak
  • Data ostatniej aktualizacji: 2006-12-12 13:08:34
  • Liczba odsłon: 457
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1543831]

przewiń do góry