Somianka, dnia 23.09.2014 r.

SG.523.5.2014

 

Ogłoszenie o konsultacjach

 

Przedkładam Państwu do publicznej konsultacji projekt „Programu Współpracy Gminy Somianka z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2015”.

 

Zapraszam przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na terenie Gminy Somianka do zapoznania się z projektem Programu.

 

Uwagi i propozycje do projektu należy zgłaszać w terminie do dnia 17 października 2014 r. za pomocą formularza dostępnego na stronach internetowych: www.somianka.pl lub www.ugsomianka.bip.org.pl wraz z uzasadnieniem (w zakładce „Współpraca z organizacjami pozarządowymi”).

 

Wypełniony formularz można przesłać:

1)      listownie – adres: Urząd Gminy 07-203 Somianka 16 b,

2)      emailem – adres emaliowy: somianka@somianka.pl.

3)   lub złożyć osobiście w sekretariacie Urzędu Gminy Somianka (pokój nr 11 II piętro) w godzinach urzędowania.

 

Termin konsultacji od 24 września 2014 r. do 17 października 2014 r.

                                                                                                                       

Celem konsultacji jest poznanie opinii organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów prowadzącymi działalność pożytku publicznego na temat Programu. Bliższych informacji udziela Sekretarz Gminy Teresa Lipska pokój nr 12 tel. (29) 74 187 90 w. 36.

                                                                                    

                                                                                Z up. Wójta

                                                                                         /-/ Agnieszka Salwin

                                                                                              Zastępca Wójta

                                                                                                            …………………………….

                                                                                                                  (podpis osoby upoważnionej)


Niniejsze ogłoszenie zamieszczono:

1)     na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Somianka w dniu 23 września 2014 r.

2)     na stronie internetowej www.somianka.pl w dniu 23 września 2014 r.

3)     na stronie internetowej www.ugsomianka.bip.org.pl w dniu 23 września 2014 r.


Formularz uwag

Regulamin konsultowania

Projekt Uchwały Rady Gminy ........

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Bogdan Krysiak
  • Data udostępnienia w BIP: 2014-09-23 14:04:39
  • Informacja zaktualizowana przez: Bogdan Krysiak
  • Data ostatniej aktualizacji: 2014-09-23 14:04:39
  • Liczba odsłon: 302
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1537170]

przewiń do góry