Uchwała Nr XVIII/108/2004

Rady Gminy Somianka

z dnia 03 września 2004 r.

w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości.

 

       Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 2 i pkt 9 lit a ustawy z dnia 8 marca 1990r.o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz. U. z 1996r. Nr 13 , poz.74 z późniejszymi zmianami ) w związku z § 1 Uchwały Nr III/116/93 Rady Gminy Somianka z dnia 29 marca 1993r. w sprawie określania zasad nabycia , zbycia, zamiany i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania - Rada Gminy Somianka uchwala, co następuje :

§ 1.

 

Wyraża się zgodę na wydzierżawienie firmie Handel Artykułami Przemysłowymi Wiesław Grzybowski na okres 10 lat , zabudowanej nieruchomości oznaczonej nr 134 o pow. 6000 m 2 położonej w miejscowości Somianka-Parcele .

Przedmiot dzierżawy wykorzystywany będzie na prowadzenie działalności gospodarczej.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy .

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Gminy

 

   /-/ Tadeusz Jacek Tolak

 

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Bogdan Krysiak
  • Data udostępnienia w BIP: 2004-09-08 14:09:37
  • Informacja zaktualizowana przez: Bogdan Krysiak
  • Data ostatniej aktualizacji: 2004-09-08 14:09:37
  • Liczba odsłon: 508
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1544063]

przewiń do góry