Uchwała Nr XX/109/12 Rady Gminy Somianka z dnia 29 marca 2012r. w sprawie zmian w Uchwale Nr XVIII/99/11 z dnia 30 grunia 2011r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Somianka na lata 2012-2020.   (Załączniki   1,   2 )

Uchwała Nr XX/110/12 Rady Gminy Somianka z dnia 29 marca 2012r. w sprawie zmian do uchwały budżetowej Nr XVII/100/11 Rady Gminy Somianka z dnia 30 grudnia 2011r.   (Załączniki   1,   1a,   2,   2a,   2b,   3,   4   )

Publikacja Uchwały Nr XX/110/12 w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego -
http://edziennik.mazowieckie.pl/ActDetails.aspx?year=2014&poz=2129

Uchwała Nr XX/111/12 Rady Gminy Somianka z dnia 29 marca 2012r. w sprawie wprowadzenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Somianka w 2012r   

Uchwała Nr XX/112/12 Rady Gminy Somianka z dnia 29 marca 2012r. w sprawie szczegółowego sposobu  konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów prawa miejscowego Gminy Somianka w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.   (Załącznik)

Publikacja Uchwały Nr XX/112/12 w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego - http://edziennik.mazowieckie.pl/#/publisher/129

Uchwała Nr XX/113/12 Rady Gminy Somianka z dnia 29 marca 2012r. w sprawie uchwalenia "Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Somianka w latach 2012-2016".

Uchwała Nr XX/114/12 Rady Gminy Somianka z dnia 29 marca 2012r. w sprawie zatwierdzenia "Planu Odnowy Miejscowości Somianka-Parcele na lata 2009-2019".  (Załącznik)

Uchwała Nr XX/115/12 Rady Gminy Somianka z dnia 29 marca 2012r. w sprawie przyjęcia planów pracy komisji stałych Rady Gminy Somianka na 2012 rok.   (Załączniki)

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Bogdan Krysiak
  • Data udostępnienia w BIP: 2012-04-05 14:15:32
  • Informacja zaktualizowana przez: Bogdan Krysiak
  • Data ostatniej aktualizacji: 2020-05-07 11:37:21
  • Liczba odsłon: 552
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1541565]

przewiń do góry