URZĄD GMINY

SOMIANKA

Somianka, dnia 04.03.2015r.

Pl.523.1.2015

 

 

 

Ogłoszenie o konsultacjach

 

 

Przedkładam Państwu do publicznej konsultacji projekt prawa miejscowego „Uchwałę w sprawie wprowadzenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Somianka w 2015 roku”.

 

Zapraszam przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na terenie Gminy Somianka
do zapoznania się z projektem Uchwały.

 

Prawo konsultowania posiadają podmioty prowadzące działalność statutową w dziedzinie objętej projektem uchwały.

 

Uwagi i propozycje do projektu należy zgłaszać w terminie do dnia 12 marca 2015r. za pomocą formularza dostępnego na stronach internetowych www.somianka.pl lub www.ugsomianka.bip.org.pl w zakładce „Współpraca z organizacjami pozarządowymi” wraz z uzasadnieniem. Wypełniony formularz można przesłać:

1)     listownie – adres: Urząd Gminy 07-203 Somianka 16 b,

2)     emailem – adres emaliowy: somianka@somianka.pl .

3)     lub złożyć osobiście w sekretariacie Urzędu Gminy Somianka (pokój Nr 14 II piętro) w godzinach urzędowania.

 

Termin konsultacji od 05 marca 2015 r. do 12 marca 2015 r.

 

Celem konsultacji jest poznanie opinii organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów prowadzącymi działalność pożytku publicznego na temat projektu uchwały. Bliższych informacji udziela Prus Marta pokój nr 8 tel. (29) 74 187 90 w. 43 .  

 

z up. Wójta

/-/ Teresa Lipska

Sekretarz Gminy

Ogłoszenie o konsultacjach

  Projekt uchwały
  Projekt programu na 2015 r.
  Formularz zgłaszania uwag


 

Niniejsze ogłoszenie zamieszczono:

1)     na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Somianka w dniu 05 marca 2015 r.

2)     na stronie internetowej www.somianka.pl w dniu 05 marca 2015 r.

3)     na stronie internetowej www.ugsomianka.bip.org.pl w dniu 05 marca 2015 r.Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Bogdan Krysiak
  • Data udostępnienia w BIP: 2015-03-05 15:16:03
  • Informacja zaktualizowana przez: Bogdan Krysiak
  • Data ostatniej aktualizacji: 2015-03-05 15:33:06
  • Liczba odsłon: 336
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1537052]

przewiń do góry