Uchwała Nr XXX/192/21 Rady Gminy Somianka z dnia 4 marca 2021 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Somianka na lata 2021-2029

Uchwała Nr XXX/193/21 Rady Gminy Somianka z dnia 4 marca 2021 r. w sprawie zmian do Uchwały budżetowej nr XXVIII/187/20 Rady Gminy Somianka z dnia 30 grudnia 2020 r.

Publikacja Uchwały Nr XXX/193/21 w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego-http://edziennik.mazowieckie.pl/ActDetails.aspx?year=2021&poz=2072

Uchwała Nr XXX/194/21 Rady Gminy Somianka z dnia 4 marca 2021 r. w sprawie przyjęcia planów pracy komisji stałych Rady Gminy Somianka na 2021 rok

Uchwała Nr XXX/195/21 Rady Gminy Somianka z dnia 4 marca 2021 r.  w sprawie funduszu sołeckiego

Uchwała Nr XXX/196/21 Rady Gminy Somianka z dnia 4 marca 2021 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Wyszkowskiemu na organizację przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej linii komunikacyjnej pn.: "Wyszków-Somianka-Wyszków"

Uchwała Nr XXX/197/21 Rady Gminy Somianka z dnia 4 marca 2021 r. w sprawie przyjęcia "Programu nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Somianka w 2021 roku"

Publikacja Uchwały Nr XXX/197/21 w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego-http://edziennik.mazowieckie.pl/ActDetails.aspx?year=2021&poz=2073

Uchwała Nr XXX/198/21 Rady Gminy Somianka z dnia 4 marca 2021 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy

Uchwała Nr XXX/199/21 Rady Gminy Somianka z dnia 4 marca 2021 r. w sprawie wystąpienia z wnioskiem do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji dotyczącym połączenia miejscowości Somianka i Somianka-Parcele w jedną miejscowość o nazwie Somianka

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Bogdan Krysiak
  • Data udostępnienia w BIP: 2021-03-10 14:38:24
  • Informacja zaktualizowana przez: Bogdan Krysiak
  • Data ostatniej aktualizacji: 2021-03-10 15:24:18
  • Liczba odsłon: 175
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1552935]

przewiń do góry