Uchwała Nr XVII/116/20 Rady Gminy Somianka z dnia 8 stycznia 2020 r.  w sprawie zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej prognozy Finansowej Gminy Somianka na lata 2020-2029

Uchwała Nr XVII/117/20 Rady Gminy Somianka z dnia 8 stycznia 2020 r. w sprawie zmian do Uchwały budżetowej nr XVI/109/19 Rady Gminy Somianka z dnia 20 grudnia 2019 roku
Publikacja Uchwały Nr XVII/117/20 w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego- http://edziennik.mazowieckie.pl/ActDetails.aspx?year=2020&poz=571

Uchwała Nr XVII/118/20 Rady Gminy Somianka z dnia 8 stycznia 2020 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Somianka
Publikacja Uchwały Nr XVII/118/20 w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego- http://edziennik.mazowieckie.pl/ActDetails.aspx?year=2020&poz=572

Uchwała Nr XVII/119/20 Rady Gminy Somianka z dnia 8 stycznia 2020 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty
Publikacja Uchwały Nr XVII/119/20 w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego- http://edziennik.mazowieckie.pl/ActDetails.aspx?year=2020&poz=573

Uchwała Nr XVII/120/20 Rady Gminy Somianka z dnia 8 stycznia 2020 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Publikacja uchwały  Nr XVII/120/20 w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego- http://edziennik.mazowieckie.pl/ActDetails.aspx?year=2020&poz=574

Uchwała Nr XVII/121/20 Rady Gminy Somianka z dnia 8 stycznia 2020 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Somianka oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej
Publikacja Uchwały Nr XVII/121/20 w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego-http://edziennik.mazowieckie.pl/ActDetails.aspx?year=2020&poz=575


Uchwała Nr XVII/122/20 Rady Gminy Somianka z dnia 8 stycznia 2020 r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi odbierania odpadów komunalnych z terenu Gminy Somianka
Publikacja Uchwały Nr XVII/122/20 w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego- http://edziennik.mazowieckie.pl/ActDetails.aspx?year=2020&poz=576

Uchwała Nr XVII/123/20 Rady Gminy Somianka z dnia 8 stycznia 2020 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych
Publikacja Uchwały Nr XVII/123/20 w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego- http://edziennik.mazowieckie.pl/ActDetails.aspx?year=2020&poz=577

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Bogdan Krysiak
  • Data udostępnienia w BIP: 2020-01-16 09:34:05
  • Informacja zaktualizowana przez: Bogdan Krysiak
  • Data ostatniej aktualizacji: 2020-01-23 08:14:48
  • Liczba odsłon: 344
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1537184]

przewiń do góry