Uchwała Nr XXXV/203/13 Rady Gminy Somianka z dnia 08.04.2013r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalania stawki takiej opłaty.                      Publikacja Uchwały Nr XXXV/203/13 Rady Gminy Somianka w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego - http://edziennik.mazowieckie.pl/ActDetails.aspx?year=2013&poz=5218
Uchwała Nr 10.218.2013 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 7 maja 2013 roku w sprawie orzeczenia nieważności w części Uchwały Nr XXXV/203/13 Rady Gminy Somianka z dnia 8 kwietnia 2013r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalania stawki takiej opłaty.

Uchwała Nr XXXV/204/13 Rady Gminy Somianka z dnia 08.04.2013r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości. Publikacja Uchwały Nr XXXV/204/13 Rady Gminy Somianka w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego - http://edziennik.mazowieckie.pl/ActDetails.aspx?year=2013&poz=5219

Uchwała Nr XXXV/205/13 Rady Gminy Somianka z dnia 08.04.2013r. w sprawie zmian w regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Somianka.                                                                  Publikacja Uchwały Nr XXXV/205/13 Rady Gminy Somianka w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego - http://edziennik.mazowieckie.pl/ActDetails.aspx?year=2013&poz=5220

Uchwała Nr XXXV/206/13 Rady Gminy Somianka z dnia 08.04.2013r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy i odstąpienie od przetargu.

Uchwała Nr XXXV/207/13 Rady Gminy Somianka z dnia 08.04.2013r. w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Popowo-Parcele.                                                                                                                  Publikacja Uchwały Nr XXXV/205/13 Rady Gminy Somianka w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego - http://edziennik.mazowieckie.pl/ActDetails.aspx?year=2013&poz=5221
Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Bogdan Krysiak
  • Data udostępnienia w BIP: 2013-04-10 11:20:11
  • Informacja zaktualizowana przez: Bogdan Krysiak
  • Data ostatniej aktualizacji: 2013-05-22 15:03:43
  • Liczba odsłon: 575
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1553027]

przewiń do góry