UCHWAŁA Nr XIII/84/2004

Rady Gminy Somianka

z dnia 20 lutego 2004 r.

 

w sprawie formy prowadzenia gospodarki finansowej przez Zespoły Szkół.

 

     Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późniejszymi zmianami), art. 17 i 18 ust. 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148, z późniejszymi zmianami) oraz art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity Dz. U. z 1996 r. Nr 67, poz. 329, z późniejszymi zmianami) – Rada Gminy Somianka uchwala, co następuje:

§ 1.

Gminne Jednostki Organizacyjne Zespół Szkół w Somiance oraz Zespół Szkół w Woli Mystkowskiej, działają w formie jednostek budżetowych.

§ 2.

Obsługę finansową tych jednostek budżetowych prowadzi Gminny Zespół Obsługi Ekonomiczo – Administracyjnej Szkół w Somiance.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Gminy

   /-/ Tadeusz Jacek Tolak

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Bogdan Krysiak
  • Data udostępnienia w BIP: 2004-02-23 14:29:47
  • Informacja zaktualizowana przez: Bogdan Krysiak
  • Data ostatniej aktualizacji: 2004-02-23 14:29:47
  • Liczba odsłon: 742
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1554003]

przewiń do góry