UCHWAŁA Nr XV/94/2004

Rady Gminy Somianka

z dnia 23 kwietnia 2004 r.

 

w sprawie wystąpienia ze Stowarzyszenia Powiatów i Gmin Nadbużańskich

 

     Na podstawie art. 84 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje:

 

§ 1

 

Gmina Somianka rezygnuje z członkostwa Stowarzyszenia Powiatów i Gmin Nadbużańskich.

§ 3

 

Traci moc uchwała Nr X/66/99 r. Rady Gminy Somianka z dnia 15 grudnia 1999 r. w sprawie przystąpienia do Stowarzyszenia Powiatów i Gmin Nadbużańskich i uchwała Nr II/16/2002 Rady Gminy Somianka z dnia 16 grudnia 2002 r. w sprawie wyznaczenia kandydata do Stowarzyszenia Powiatów i Gmin Nadbużańskich.

 

§ 4

 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

 

§ 5

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Gminy

                                                   /-/ Tadeusz Jacek Tolak

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Bogdan Krysiak
  • Data udostępnienia w BIP: 2004-05-10 14:49:24
  • Informacja zaktualizowana przez: Bogdan Krysiak
  • Data ostatniej aktualizacji: 2004-05-18 12:23:26
  • Liczba odsłon: 618
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1552909]

przewiń do góry