WÓJT GMINY SOMIANKA                                                          

                                                                                                                                                                                                                                                              Somianka, dnia 27 grudnia 2017r.  

SG.523.17.2017

 

Ogłoszenie o konsultacjach

 

 

      Przedkładam Państwu do publicznej konsultacji projekt prawa miejscowego: „Uchwałę w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Somianka lub jej jednostkom podległym ”.

Zapraszam przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na terenie Gminy Somianka do zapoznania się z projektem Uchwały.

Prawo konsultowania posiadają podmioty prowadzące działalność statutową w dziedzinie objętej projektem uchwały.

Uwagi i propozycje do projektu należy zgłaszać w terminie do dnia 5 stycznia 2018 r. za pomocą formularza dostępnego na stronach internetowych www.somianka.pl lub www.ugsomianka.bip.org.pl w zakładce „Współpraca z organizacjami pozarządowymi” wraz z uzasadnieniem. Wypełniony formularz można przesłać:

1)      listownie – adres: Urząd Gminy 07-203 Somianka 16 b,

2)      emailem – adres emaliowy: somianka@somianka.pl .

3)      lub złożyć osobiście w sekretariacie Urzędu Gminy Somianka pokój Nr 14 (I piętro) w godzinach urzędowania.

Termin konsultacji od 28 grudnia 2017 r. do 5 stycznia 2018r.                                                                                              

Celem konsultacji jest poznanie opinii organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów prowadzącymi działalność pożytku publicznego na temat projektu uchwały. Bliższych informacji udziela Teresa Lipska pokój nr 12 (I piętro) tel. (29) 74 187 90 w. 36.

 

                                                                                                                                                                                                                                                                          Z up. WÓJTA

                                                                                      /-/ Teresa Lipska

                                                                                       Sekretarz Gminy  

                                                                                                             

Niniejsze ogłoszenie zamieszczono:

1)      na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Somianka w dniu 27 grudnia 2017 r.

2)      na stronie internetowej www.somianka.pl w dniu 27 grudnia 2017 r.

3)      na stronie internetowej www.ugsomianka.bip.org.pl w dniu 27 grudnia 2017 r.

 


Regulamin konsultowania

Formularz uwag

Projekt Uchwały ………Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji społecznychInformacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Bogdan Krysiak
  • Data udostępnienia w BIP: 2017-12-27 12:58:41
  • Informacja zaktualizowana przez: Bogdan Krysiak
  • Data ostatniej aktualizacji: 2018-01-15 08:02:49
  • Liczba odsłon: 323
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1541569]

przewiń do góry