UCHWAŁA Nr VI/31/07

Rady Gminy w Somiance

z dnia 27 marca 2007r

 

w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Popowo – Letnisko

 

     Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990r (tekst jednolity Dz. U. z 2001r. nr 142 poz. 1591 z późn. zm.), uchwala się , co następuje:

 

§ 1.

Nadaje się nazwy ulic w miejscowości Popowo – Letnisko następującym drogom publicznym oznaczonym numerami ewidencyjnymi :

2054 – „al. Centralna”,

2023/1, 2023/2, 2023/3 „al. Wrzosowa”,

2013- „ul. Sobótki”

2024- „ul. Borówkowa”

2036, 2026,2014,2049- „ul. Fiołkowa”

2009, 2015,2027,2037- „ul. Cichy Las ”

2008,2016,2028,2038- „ul. Świetlana ”

2007,2017- „ ul. Leśnej Polanki”

2029,2039- „ul. Jelonka”

2006,2018, 2030,2040- „ul. Puszczyka”

2034, 2050- „ul. Bursztynowa ”

2011- „ul. Wiekowej Sosny”

2020,2004/1- „ul. Słoneczna”

2032, 2041- „ul. Wiewiórki”

2019, 2021, - „ul. Baśniowa”

2022, 2035, - „ul. Szyszkowa”

2000/3, 2000/2- „ul. Trzech Sosen”

2003/1 - „ul. Kwiatu Paproci ”

2002/1 - „ul. Leśnej Gajówki”

2031,2033- „ul. Kukułki”

2001/1- „ul. Aksamitna”

2012- „ul. Altanki ”

od 1236/4 do1218/3 „ul. Na Skraju”

2077/1 „al. Kamienna”

2067- „ul. Sasankowa ”

2078- „ul. Chabrowa”

2079, 2068/2– „ul. Jesienna”

2080, 2069/1– „ul. Wiosenna”

2081, 2070/1- „ul. Zimowa”

2082/1, 2071/2- „ul. Baby Jagi”

2083, 2072 /1- „ul. Sokola”

2084, 2073/1- „ul. Letnia”

2085, 2074/1- „ul. Zawilcowa”

2086, 2075- „ul. Urocza”

2076 – „ul. Willowa”

2087 - „ul. Echa Leśne”

2088/1,2088/3- „ul. Świętojańska”

2064, 2103- „ul. Miodowa”

2066/38 - „ul. Spacerowa”

2102, 2100- „ul. Chmielna”

1308- „ul. Wspólna”

2101- „ul. Złota”

2098- „ul. Dobra”

2097- „ul. Mała”

2089- „ul. Miła”

2090- „ul. Wesoła”

2091/1 - „ul. Radosna”

2092/1, 2092/3- „ul. Pogodna”

2093- „ul. Serdeczna”

2094- „ul. Grzybowa”

2095- „ul. Brzozowy Lasek”

2096- „ul. Leśny Dworek ”

2099 - „ul. Babiego Lata”

 

§ 2.

Wykaz ulic zawiera załącznik graficzny do uchwały

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dnia od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

 

Przewodniczący Rady Gminy

    /-/ Tadeusz Jacek Tolak

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Bogdan Krysiak
  • Data udostępnienia w BIP: 2007-04-02 11:52:38
  • Informacja zaktualizowana przez: Bogdan Krysiak
  • Data ostatniej aktualizacji: 2007-04-02 11:52:38
  • Liczba odsłon: 522
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1553176]

przewiń do góry