Nr Nazwa przetargu Osoba odpowiedzialna Czas
415 Dowóz dzieci do szkół na terenie gminy Somianka w roku szkolnym 2020/2021 Bogdan Krysiak 2020-08-04
414 Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy Somianka Bogdan Krysiak 2020-06-03
413 Budowa nowego zbiornika retencyjnego wody czystej Vuż=150 m3 wraz z uzbrojeniem na terenie Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Celinowo, gmina Somianka Bogdan Krysiak 2020-03-27
412 Przebudowa drogi gminnej nr 440414W Stare Kozłowo - Nowe Kozłowo Bogdan Krysiak 2020-03-19
411 Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej im. gen. bryg. pil. Stanisława Skalskiego w Woli Mystkowskiej Bogdan Krysiak 2020-03-05
410 Przebudowa drogi w miejscowości Celinowo Bogdan Krysiak 2020-02-21
409 Żwirowanie, profilowanie i uzupełnienie nawierzchni dróg gminnych na terenie Gminy Somianka w roku 2020 Bogdan Krysiak 2020-02-20
408 Przebudowa drogi gminnej nr 440414W Stare Kozłowo - Nowe Kozłowo Bogdan Krysiak 2020-01-16
407 Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Somianka w roku 2020 Bogdan Krysiak 2019-12-12
406 Dostawa oleju opałowego do budynków organizacyjnych Gminy Somianka w roku 2020 Bogdan Krysiak 2019-12-02
405 Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Somianka w roku 2020 w okresie 1.01.2020 - 31.08.2020 Bogdan Krysiak 2019-11-25
404 Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych polegających na montażu trzech kompletnych instalacji fotowoltaicznych w ramach projektu: "Odnawialne Żródła Energii w Gminach Brańszczyk, Somianka, Zatory" Bogdan Krysiak 2019-08-27
403 Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków (IV) Bogdan Krysiak 2019-08-23
402 Dowóz dzieci do szkół na terenie gminy Somianka w roku szkolnym 2019/2020 Bogdan Krysiak 2019-08-06
401 Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków (III) Bogdan Krysiak 2019-08-02
400 Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków (2) Bogdan Krysiak 2019-06-19
399 Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków Bogdan Krysiak 2019-04-11
398 Przebudowa drogi gminnej nr 440401W w miejscowości Somianka, przebudowa drogi gminnej nr 440401W w miejscowości Wólka Somiankowska Bogdan Krysiak 2019-03-29
397 Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Popowo Kościelne, gm. Somianka Bogdan Krysiak 2019-03-15
396 Żwirowanie, profilowanie i uzupełnienie nawierzchni dróg gminnych na terenie Gminy Somianka w roku 2019 (II) Bogdan Krysiak 2019-03-04
395 Żwirowanie, profilowanie i uzupełnienie nawierzchni dróg gminnych na terenie Gminy Somianka w roku 2019 Bogdan Krysiak 2019-02-07
394 Dostawa oleju opałowego do budynków organizacyjnych Gminy Somianka w 2019r. Bogdan Krysiak 2018-12-11
393 Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Somianka w roku 2019. Bogdan Krysiak 2018-12-04
392 Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych polegających na montażu kompletnych instalacji fotowoltaicznych w ramach projektu: "Odnawialne Źródła Energii w Gminach Brańszczyk, Somianka, Zatory" Bogdan Krysiak 2018-11-06
391 Przebudowa drogi gminnej Nr 440402W Nowe Wypychy - Stary Mystkówiec etap II Bogdan Krysiak 2018-10-03
390 Modernizacja boiska sportowego do piłki nożnej w miejscowości Stary Mystkówiec (2) Bogdan Krysiak 2018-09-26
389 Modernizacja boiska sportowego do piłki nożnej w miejscowości Stary Mystkówiec Bogdan Krysiak 2018-09-11
388 Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych polegających na montażu kompletnych instalacji fotowoltaicznych w ramach projektu: "Odnawialne Źródła Energii w Gminach Brańszczyk, Somianka, Zatory" Bogdan Krysiak 2018-08-29
387 Utworzenie 4 Otwartych Stref Aktywności (OSA) w Gminie Somianka Bogdan Krysiak 2018-08-03
386 Dowóz dzieci do szkół na terenie gminy Somianka w roku szkolnym 2018/2019 (2) Bogdan Krysiak 2018-08-01
385 Dowóz dzieci do szkół na terenie gminy Somianka w roku szkolnym 2018/2019 Bogdan Krysiak 2018-07-20
384 Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn: "Odnawialne Źródła Energi w Gminach Brańszczyk,Somianka, Zatory" Bogdan Krysiak 2018-07-09
383 Odrestaurowanie budynku Pałacu w Kręgach Bogdan Krysiak 2018-06-18
382 Przebudowa drogi gminnej nr 440414W Stare Kozłowo-Nowe Kozłowo Bogdan Krysiak 2018-06-05
381 Przebudowa drogi gminnej nr 440414W Stare Kozłowo - Nowe Kozłowo Bogdan Krysiak 2018-05-17
380 Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Stare Wypychy” Bogdan Krysiak 2018-05-14
379 Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Stare Wypychy” Bogdan Krysiak 2018-05-14
378 Remont budynku kultury i utworzenie Centrum Rekreacyjno-Turystycznego w Kręgach Bogdan Krysiak 2018-05-11
377 Dowóz dzieci do szkół na terenie gminy Somianka w miesiącu czerwcu 2018r. oraz w roku szkolnym 2018/2019 Bogdan Krysiak 2018-05-09
376 Odrestaurowanie budynku Pałacu w Kręgach” Bogdan Krysiak 2018-05-02
375 Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn.: Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych polegających na montażu kompletnych instalacji grzewczych (pompy ciepła), fotowoltaicznych i solarnych w ramach projektu: „Odnawialne Źródła Energii w Gminach Brańszczyk, Somianka, Zatory" Bogdan Krysiak 2018-04-30
374 Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Stare Wypychy Bogdan Krysiak 2018-04-25
373 Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych polegających na montażu kompletnych instalacji grzewczych (pompy ciepła), fotowoltaicznych i solarnych w ramach projektu:„Odnawialne Źródła Energii w Gminach Brańszczyk, Somianka, Zatory" Bogdan Krysiak 2018-04-24
372 Żwirowanie, profilowanie i uzupełnienie nawierzchni dróg gminnych na terenie Gminy Somianka Bogdan Krysiak 2018-04-04
371 Sprzedaż niezabudowanych działek położonych w obrębie geodezyjnym Popowo-Letnisko (III przetarg) Bogdan Krysiak 2018-03-26
370 Wyłonienie dzierżawcy zabudowanej nieruchomości położonej w miejscowości Wola Mystkowska oznaczonej nr 407 Bogdan Krysiak 2018-03-23
369 Wyłonienie dzierżawcy nieruchomości rolnej położonej w miejscowości Wola Mystkowska oznaczonej nr 164 Bogdan Krysiak 2018-03-23
368 Budowa Rybackiego Centrum Rekreacyjno – Turystycznego w Jackowie Dolnym” Bogdan Krysiak 2018-03-19
367 Przebudowa drogi gminnej Nr 440402W Nowe Wypychy – Stary Mystkówiec” Bogdan Krysiak 2018-02-27
366 Sprzedaż niezabudowanych działek położonych w obrębie geodezyjnym Popowo-Letnisko Bogdan Krysiak 2018-02-02
365 Hala targowa i wiata targowa w ramach projektu "Mój Rynek” Bogdan Krysiak 2018-01-29
364 PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 440403W SUWIN – STARE PŁUDY – SOMIANKA-PARCELE Bogdan Krysiak 2018-01-26
363 Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Popowo Kościelne Bogdan Krysiak 2018-01-12
362 ROZBUDOWA STACJI UZDATNIANIA WODY W MIEJSCOWOŚCI STARE WYPYCHY WRAZ Z PRZEBUDOWĄ SIECI WODOCIĄGOWEJ W MIEJSCOWOŚCI SOMIANKA – PARCELE I SOMIANKA, BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ W MIEJSCOWOŚCI SOMIANKA ORAZ BUDOWA PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW NA TERENIE GMINY SOMIANKA” - „Zaprojektowanie i wykonanie roboty budowlanej polegającej na przebudowie sieci wodociągowej w miejscowości Somianka-Parcele i Somianka oraz budowie sieci wodociągowej w miejscowości Somianka, gmina Somianka, powiat wyszkowski" Bogdan Krysiak 2017-12-28
361 Dostawa oleju opałowego do budynków jednostek organizacyjnych Gminy Somianka w roku 2018 Bogdan Krysiak 2017-12-15
360 Sprzedaż niezabudowanych działek położonych w obrębie geodezyjnym Popowo-Letnisko Bogdan Krysiak 2017-12-05
359 Hala targowa i wiata targowa w ramach projektu "Mój Rynek” Bogdan Krysiak 2017-11-03
358 ROZBUDOWA STACJI UZDATNIANIA WODY W MIEJSCOWOŚCI STARE WYPYCHY WRAZ Z PRZEBUDOWĄ SIECI WODOCIĄGOWEJ W MIEJSCOWOŚCI SOMIANKA – PARCELE I SOMIANKA, BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ W MIEJSCOWOŚCI SOMIANKA ORAZ BUDOWA PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW NA TERENIE GMINY SOMIANKA” - „Zaprojektowanie i wykonanie roboty budowlanej polegającej na przebudowie sieci wodociągowej w miejscowości Somianka-Parcele i Somianka oraz budowie sieci wodociągowej w miejscowości Somianka, gmina Somianka, powiat wyszkowski” - IV Bogdan Krysiak 2017-10-18
357 Sprzedaż pojazdu marki Volkswagen Transporter T4 - III przetarg Bogdan Krysiak 2017-10-16
356 Przebudowa drogi w miejscowości Wólka Somiankowska Bogdan Krysiak 2017-10-10
355 ROZBUDOWA STACJI UZDATNIANIA WODY W MIEJSCOWOŚCI STARE WY PYCHY WRAZ Z PRZEBUDOWĄ SIECI WODOCIĄGOWEJ W MIEJSCOWOŚCI SOMlANKA-PARCELE I SOMłANKA, BUDOWA SlECI WODOCIĄGOWEJ W MIEJSCOWOŚCI SOMlANKA ORAZ BUDOWA PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW NA TERENIE GMINY SOMlANKA - Zaprojektowanie i wykonanie roboty budowlanej polegającej na przebudowie sieci wodociągowej w miejscowości Somianka-Parcele i Somianka oraz budowie sieci wodociągowej w miejscowości Somianka, gmina Somianka, powiat "wyszkowski Bogdan Krysiak 2017-09-26
354 Sprzedaż niezabudowanej nieruchomości położonej w miejscowości Popowo-Letnisko (III przetarg) Bogdan Krysiak 2017-08-08
353 Rozbudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Stare Wypychy wraz z przebudową sieci wodociągowej w miejscowości Somianka – Parcele i Somianka, budowa sieci wodociągowej w miejscowości Somianka oraz budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Somianka”- „Zaprojektowanie i wykonanie roboty budowlanej polegającej na przebudowie sieci wodociągowej w miejscowości Somianka-Parcele i Somianka oraz budowie sieci wodociągowej w miejscowości Somianka, gmina Somianka, powiat wyszkowski” Bogdan Krysiak 2017-08-04
352 Rozbudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Stare Wypychy wraz z przebudową sieci wodociągowej w miejscowości Somianka – Parcele i Somianka, budowa sieci wodociągowej w miejscowości Somianka oraz budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Somianka”- „Zaprojektowanie i wykonanie roboty budowlanej polegającej na przebudowie sieci wodociągowej w miejscowości Somianka-Parcele i Somianka oraz budowie sieci wodociągowej w miejscowości Somianka, gmina Somianka, powiat wyszkowski” Bogdan Krysiak 2017-08-03
351 Przebudowa drogi w miejscowości Wólka Somiankowska Bogdan Krysiak 2017-07-24
350 Sprzedaż pojazdu marki Volkswagen Transporter T4 - II przetarg Bogdan Krysiak 2017-07-14
349 Rozbudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Stare Wypychy wraz z przebudową sieci wodociągowej w m. Somianka-Parcele i Somianka, budowa sieci wodociągowej w m. Somianka oraz budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Somianka - "Zaprojektowanie i wykonanie roboty budowlanej polegającej na przebudowie sieci wodociągowej w m. Somianka-Parcele i Somianka oraz budowie sieci wodociągowej w m. Somianka, gmina Somianka, powiat wyszkowski" Bogdan Krysiak 2017-07-13
348 Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Popowo Kościelne, gm. Somianka Bogdan Krysiak 2017-07-06
347 Sprzedaż pojazdu marki Volkswagen Transporter T4 Bogdan Krysiak 2017-06-14
346 Sprzedaż niezabudowanych działek położonych w obrębie geodezyjnym (Huta Podgórna Popowo A) miejscowość Popowo-Letnisko - II przetarg Bogdan Krysiak 2017-06-09
345 Przebudowa drogi w miejscowości Somianka Bogdan Krysiak 2017-05-11
344 Sprzedaż niezabudowanych działek położonych w obrębie geodezyjnym (Huta Podgórna Popowo A) miejscowość Popowo-Letnisko Bogdan Krysiak 2017-03-17
343 PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ Nr 440412W CELINOWO SUWIN Bogdan Krysiak 2017-02-17
342 Żwirowanie, profilowanie i uzupełnienie nawierzchni dróg gminnych na terenie Gminy Somianka Bogdan Krysiak 2017-02-16
341 Przebudowa drogi gminnej Nr 440406W od drogi powiatowej Nr 4410W Zdziebórz-Stare Kozłowo, Gmina Somianka Bogdan Krysiak 2017-01-30
340 Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Somianka leżącej na działce ewidencyjnej nr 376/2, gmina Somianka Bogdan Krysiak 2017-01-26
339 Dostawa oleju opałowego do budynków jednostek organizacyjnych Gminy Somianka w roku 2017 Bogdan Krysiak 2016-11-29
338 Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Somianka w latach 2017 i 2018 Bogdan Krysiak 2016-11-02
337 Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Somianka z 2017r. Bogdan Krysiak 2016-10-20
336 Sprzedaż niezabudowanej działki położonej w obrębie geodezyjnym Wola Mystkowska Bogdan Krysiak 2016-09-15
335 Sprzedaż niezabudowanych działek oznaczonych numerami 248,1106,1111, położonych w obrębie geodezyjnym (Huta Podgórna Popowo A) miejscowość Popowo-Letnisko Bogdan Krysiak 2016-09-15
334 Dzierżawa niezabudowanych nieruchomości położonych we wsi Janki Bogdan Krysiak 2016-09-14
333 Sprzedaż pojazdu marki Skoda Octavia - III przetarg Bogdan Krysiak 2016-08-10
332 Sprzedaż niezabudowanych działek oznaczonych numerami 248,1106,1111, położonych w obrębie geodezyjnym (Huta Podgórna Popowo A) miejscowość Popowo-Letnisko Bogdan Krysiak 2016-07-29
331 Przebudowa drogi gminnej 440405W w miejscowości Kręgi, gmina Somianka Bogdan Krysiak 2016-07-26
330 Sprzedaż pojazdu marki Skoda Octavia - II przetarg Bogdan Krysiak 2016-07-15
329 Sprzedaż niezabudowanej działki położonej w obrębie geodezyjnym Wola Mystkowska Bogdan Krysiak 2016-07-11
328 Sprzedaż niezabudowanej działki położonej w obrębie geodezyjnym (Huta Podgórna Popowo A) miejscowość Popowo-Letnisko Bogdan Krysiak 2016-07-11
327 Sprzedaż pojazdu marki Skoda Octavia Bogdan Krysiak 2016-06-10
326 Sprzedaż niezabudowanych działek położonych w obrębie geodezyjnym (Huta Podgórna Popowo A) miejscowość Popowo-Letnisko. Bogdan Krysiak 2016-06-10
324 Przebudowa drogi gminnej Nr 440411W Zdziebórz - Suwin Bogdan Krysiak 2016-05-23
325 PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ RELACJI NOWE KOZŁOWO – WOLA MYSTKOWSKA Bogdan Krysiak 2016-05-23
323 Przebudowa drogi transportu rolnego w m. Jasieniec Bogdan Krysiak 2016-04-25
322 Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Ulasek, gm. Somianka Bogdan Krysiak 2016-04-11
321 Sprzedaż niezabudowanych działek położonych w obrębie geodezyjnym (Huta Podgórna Popowo A) miejscowość Popowo-Letnisko (2) Bogdan Krysiak 2016-04-04
320 Żwirowanie, profilowanie i uzupełnienie nawierzchni dróg gminnych i powiatowych na terenie Gminy Somianka Bogdan Krysiak 2016-03-16
319 Przebudowa drogi gminnej nr 440415W w miejscowości Jackowo Górne - Jackowo Dolne Bogdan Krysiak 2016-01-25
318 Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Somianka – III ogłoszenie Bogdan Krysiak 2016-01-22
317 Żwirowanie i profilowanie nawierzchni dróg gminnych na terenie gminy Somianka Bogdan Krysiak 2015-12-11
316 Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Somianka – II ogłoszenie Bogdan Krysiak 2015-12-11
315 Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Somianka Bogdan Krysiak 2015-12-02
314 Dostawa oleju opałowego do budynków jednostek organizacyjnych Gminy Somianka w roku 2016 Bogdan Krysiak 2015-11-27
313 Sprzedaż niezabudowanej działki położonej w obrębie geodezyjnym (Huta Podgórna Popowo A) miejscowość Popowo Letnisko Bogdan Krysiak 2015-09-16
311 Przewóz uczniów do szkół publicznych na terenie gminy Somianka na podstawie zakupu biletów miesięcznych w roku szkolnym 2015/2016 Bogdan Krysiak 2015-07-09
310 Sprzedaż niezabudowanych działek położonych w miejscowości Popowo-Letnisko, oznaczonych numerami geodezyjnymi 279/1, 308/1, 404/1,491/1, 491/2 Bogdan Krysiak 2015-07-02
309 Przebudowa drogi transportu rolnego w miejscowości Wielęcin (Henrysin) Bogdan Krysiak 2015-06-12
308 Sprzedaż niezabudowanej działki oznaczonej nr 224 położonej w obrębie geodezyjnym (Huta Podgórna Popowo A) miejscowość Popowo-Letnisko - VI przetarg Bogdan Krysiak 2015-04-24
307 Sprzedaż niezabudowanych działek oznaczonych nr 248,250/1 położonych w obrębie geodezyjnym (Huta Podgórna Popowo A) miejscowość Popowo-Letnisko - V przetarg Bogdan Krysiak 2015-04-24
306 Sprzedaż niezabudowanych działek oznaczonych nr 248,250/1 położonych w obrębie geodezyjnym (Huta Podgórna Popowo A) miejscowość Popowo-Letnisko - IV przetarg Bogdan Krysiak 2015-03-09
305 Sprzedaż niezabudowanej działki oznaczonej nr 224 położonej w obrębie geodezyjnym (Huta Podgórna Popowo A) miejscowość Popowo-Letnisko - V przetarg Bogdan Krysiak 2015-03-09
304 Żwirowanie, profilowanie i uzupełnienie nawierzchni dróg gminnych i powiatowych na terenie gminy Somianka Bogdan Krysiak 2015-02-10
303 Sprzedaż niezabudowanych działek oznaczonych nr 248,250/1 położonych w obrębie geodezyjnym (Huta Podgórna Popowo A) miejscowość Popowo-Letnisko - III przetarg Bogdan Krysiak 2015-01-05
302 Sprzedaż niezabudowanej działki oznaczonej nr 224 położonej w obrębie geodezyjnym (Huta Podgórna Popowo A) miejscowość Popowo-Letnisko - IV przetarg Bogdan Krysiak 2015-01-05
301 Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Somianka Bogdan Krysiak 2014-12-05
300 Modernizacja oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych w Gminie Somianka – Wyposażenie oddziałów przedszkolnych w sprzęt audiowizualny, multimedialny, RTV i AGD – III ogłoszenie Bogdan Krysiak 2014-11-27
299 Modernizacja oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych w Gminie Somianka – Wyposażenie oddziałów przedszkolnych w sprzęt audiowizualny, multimedialny, RTV i AGD – III ogłoszenie Bogdan Krysiak 2014-11-26
298 Sprzedaż niezabudowanych działek oznaczonych nr 248,250/1 położonych w obrębie geodezyjnym (Huta Podgórna Popowo A) miejscowość Popowo-Letnisko - II przetarg Bogdan Krysiak 2014-10-29
297 Sprzedaż niezabudowanej działki oznaczonej nr 224 położonej w obrębie geodezyjnym (Huta Podgórna Popowo A) miejscowość Popowo-Letnisko Bogdan Krysiak 2014-10-29
296 Przebudowa rynku wiejskiego stanowiącego centrum miejscowości Popowo Kościelne Bogdan Krysiak 2014-10-10
295 Zaprojektowanie i wykonanie roboty budowlanej polegającej na montażu zestawu kolektorów słonecznych w ramach projektu „Zakup i montaż kolektorów słonecznych szansą na zwiększenie wykorzystania energii odnawialnej w Gminach Somianka, Brańszczyk i Zatory Bogdan Krysiak 2014-10-07
294 Sprzedaż niezabudowanych działek położonych w obrębie geodezyjnym (Huta Podgórna Popowo A) miejscowość Popowo-Letnisko, oznaczonych nr 433,248,250/1 Bogdan Krysiak 2014-09-15
293 Sprzedaż niezabudowanych działek położonych w obrębie geodezyjnym (Huta Podgórna Popowo A) miejscowość Popowo Letnisko, oznaczonych nr 224,460 Bogdan Krysiak 2014-09-15
292 Modernizacja kotłowni w budynku Zespołu Szkół w Woli Mystkowskiej poprzez wymianę pieca wraz z osprzętem Bogdan Krysiak 2014-08-28
291 Przewóz uczniów do Szkół Publicznych na terenie gminy Somianka, na podstawie zakupu biletów miesięcznych w roku szkolnym 2014/2015 Bogdan Krysiak 2014-08-04
290 Modernizacja oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych w Gminie Somianka – dostawa mebli, wyposażenia wypoczynkowego i wyposażenia zapewniającego bezpieczne warunki, wyposażenia do toalet, kuchni - II ogłoszenie Bogdan Krysiak 2014-07-22
289 Modernizacja oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych w Gminie Somianka – Wyposażenie oddziałów przedszkolnych w sprzęt audiowizualny, multimedialny, RTV i AGD – II ogłoszenie. Bogdan Krysiak 2014-07-18
288 Zagospodarowanie terenu wokół budynku hali sportowej oraz świetlicy środowiskowej w Woli Mystkowskiej Bogdan Krysiak 2014-07-16
287 Zagospodarowanie terenu przy placu zabaw w Kręgach w celu utworzenia centrum miejscowości Bogdan Krysiak 2014-07-16
286 Stworzenie rekreacyjnego centrum miejscowości Somianka poprzez zagospodarowanie terenu przy hali sportowej i boisku wielofunkcyjnym Bogdan Krysiak 2014-07-09
285 Modernizacja oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych w Gminie Somianka – dostawa mebli, wyposażenia wypoczynkowego i wyposażenia zapewniającego bezpieczne warunki, wyposażenia do toalet, kuchni. Bogdan Krysiak 2014-07-09
284 Modernizacja oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych w Gminie Somianka – Organizacja placu zabaw – PSP Wola Mystkowska Bogdan Krysiak 2014-07-08
283 Modernizacja oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych w Gminie Somianka – Wyposażenie oddziałów przedszkolnych w sprzęt audiowizualny, multimedialny, RTV i AGD Bogdan Krysiak 2014-07-08
282 Modernizacja oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych w Gminie Somianka – Wyposażenie oddziałów przedszkolnych w pomoce dydaktyczne, artykuły plastyczne i zabawki Bogdan Krysiak 2014-07-08
279 Sprzedaż niezabudowanych działek położonych w obrębie geodezyjnym (Huta Podgórna Popowo A ) miejscowość Popowo-Letnisko, oznaczonych nr 248,250/1 - VI ogłoszenie Bogdan Krysiak 2014-05-21
280 Sprzedaż niezabudowanych działek położonych w obrębie geodezyjnym (Huta Podgórna Popowo A ) miejscowość Popowo-Letnisko, oznaczonych nr 289,290/1 - VI ogłoszenie Bogdan Krysiak 2014-05-21
281 Sprzedaż niezabudowanej działki położonej w obrębie geodezyjnym (Huta Podgórna Popowo A ) miejscowość Popowo-Letnisko oznaczonej nr 433 - VI ogłoszenie Bogdan Krysiak 2014-05-21
278 Przebudowa drogi gminnej Nr 440409W Somianka Parcele – Nowe Płudy Bogdan Krysiak 2014-04-08
277 Renowacja stawu w miejscowości Wielęcin Bogdan Krysiak 2014-03-26
274 Sprzedaż niezabudowanych działek położonych w obrębie geodezyjnym (Huta Podgórna Popowo A ) miejscowość Popowo-Letnisko, oznaczonych nr 248,250/1 - V ogłoszenie Bogdan Krysiak 2014-03-21
275 Sprzedaż niezabudowanych działek położonych w obrębie geodezyjnym (Huta Podgórna Popowo A ) miejscowość Popowo-Letnisko, oznaczonych nr 289,290/1 - V ogłoszenie Bogdan Krysiak 2014-03-21
276 Sprzedaż niezabudowanej działki położonej w obrębie geodezyjnym (Huta Podgórna Popowo A ) miejscowość Popowo-Letnisko oznaczonej nr 433 - V ogłoszenie Bogdan Krysiak 2014-03-21
273 Budowa chodników na terenie gminy Somianka Bogdan Krysiak 2014-03-10
272 Dostawa oleju opałowego do budynków jednostek organizacyjnych Gminy Somianka w roku 2014 oraz roku 2015 Bogdan Krysiak 2014-01-24
270 Sprzedaż niezabudowanych działek położonych w obrębie geodezyjnym (Huta Podgórna Popowo A ) miejscowość Popowo-Letnisko, oznaczonych nr 289,290/1 - IV ogłoszenie Bogdan Krysiak 2014-01-24
271 Sprzedaż niezabudowanej działki położonej w obrębie geodezyjnym (Huta Podgórna Popowo A ) miejscowość Popowo-Letnisko oznaczonej nr 433 - IV ogłoszenie Bogdan Krysiak 2014-01-24
269 Sprzedaż niezabudowanych działek położonych w obrębie geodezyjnym (Huta Podgórna Popowo A ) miejscowość Popowo-Letnisko, oznaczonych nr 248,250/1 - IV ogłoszenie Bogdan Krysiak 2014-01-24
267 Sprzedaż niezabudowanych działek położonych w obrębie geodezyjnym (Huta Podgórna Popowo A ) miejscowość Popowo-Letnisko, oznaczonych nr 289,290/1 - III ogłoszenie Bogdan Krysiak 2013-11-28
268 Sprzedaż niezabudowanych działek położonych w obrębie geodezyjnym (Huta Podgórna Popowo A ) miejscowość Popowo-Letnisko oznaczonych nr 433,445 - III ogłoszenie Bogdan Krysiak 2013-11-28
266 Sprzedaż niezabudowanych działek położonych w obrębie geodezyjnym (Huta Podgórna Popowo A ) miejscowość Popowo-Letnisko, oznaczonych nr 248,250/1 - III ogłoszenie Bogdan Krysiak 2013-11-28
265 Doposażenie bazy dydaktycznej w ramach projektu „Indywidualizacja nauczania kluczem do sukcesu II" Bogdan Krysiak 2013-11-18
264 Zagospodarowanie skweru w centrum wsi Barcice Bogdan Krysiak 2013-10-31
262 Sprzedaż niezabudowanych działek położonych w obrębie geodezyjnym (Huta Podgórna Popowo A ) miejscowość Popowo-Letnisko, oznaczonych nr 284,289,290/1 - II ogłoszenie Bogdan Krysiak 2013-10-08
263 Sprzedaż niezabudowanych działek położonych w obrębie geodezyjnym (Huta Podgórna Popowo A ) miejscowość Popowo-Letnisko oznaczonych nr 433,445 - II ogłoszenie Bogdan Krysiak 2013-10-08
261 Sprzedaż niezabudowanych działek położonych w obrębie geodezyjnym (Huta Podgórna Popowo A ) miejscowość Popowo-Letnisko, oznaczonych nr 248, 249,250/1 - II ogłoszenie Bogdan Krysiak 2013-10-08
260 Udzielenie i obsługa bankowa kredytu w wysokości 1.500.000,00 zł na okres 10 lat z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Somianka oraz wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek Bogdan Krysiak 2013-09-20
258 Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Somianka – rozbudowa kanalizacji sanitarnej oraz rozbudowa sieci wodociągowej Bogdan Krysiak 2013-09-11
259 Sprzedaż niezabudowanej działki położonej w obrębie geodezyjnym Wola Mystkowska Bogdan Krysiak 2013-09-11
257 Zagospodarowanie centrum miejscowości Jackowo Górne poprzez budowę boiska wielofunkcyjnego Bogdan Krysiak 2013-09-09
256 Zagospodarowanie centrum miejscowości Ulasek poprzez budowę boiska wielofunkcyjnego Bogdan Krysiak 2013-09-09
255 Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół w Woli Mystkowskiej – II ogłoszenie Bogdan Krysiak 2013-09-03
253 Sprzedaż niezabudowanych działek położonych w obrębie geodezyjnym (Huta Podgórna Popowo A ) miejscowość Popowo-Letnisko, oznaczonych nr 284,289,290/1 Bogdan Krysiak 2013-08-21
254 Sprzedaż niezabudowanych działek położonych w obrębie geodezyjnym (Huta Podgórna Popowo A ) miejscowość Popowo-Letnisko oznaczonych nr 433,445 Bogdan Krysiak 2013-08-21
252 Sprzedaż niezabudowanych działek położonych w obrębie geodezyjnym (Huta Podgórna Popowo A ) miejscowość Popowo-Letnisko, oznaczonych nr 248, 249,250/1 Bogdan Krysiak 2013-08-21
251 Zakup nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem 4x4 dla OSP Popowo Kościelne - III ogłoszenie Bogdan Krysiak 2013-08-14
250 Przygotowanie i dostawa gotowych posiłków dla dzieci w wieku od 3 do 5 lat do punktu przedszkolnego „Krasnale” w Somiance w ramach realizacji projektu „Przedszkolak to ja” Bogdan Krysiak 2013-08-12
249 Żwirowanie i profilowanie nawierzchni dróg gminnych i powiatowych na terenie gminy Somianka Bogdan Krysiak 2013-07-17
248 Zakup nowego średniego samochodu ratowniczo–gaśniczego z napędem 4x4 dla OSP Popowo Kościelne – II ogłoszenie Bogdan Krysiak 2013-07-10
247 Przebudowa drogi transportu rolnego położona we wsi Stare Wypychy Bogdan Krysiak 2013-07-09
246 Przebudowa drogi gminnej nr 440414W w miejscowościach Stare Kozłowo – Nowe Kozłowo od drogi powiatowej nr 4413W do drogi wojewódzkiej 618 Etap I Bogdan Krysiak 2013-07-04
245 Sprzedaż niezabudowanej działki położonej w obrębie geodezyjnym (Huta Podgórna Popowo A ) miejscowość Popowo-Letnisko (działka nr 460) Bogdan Krysiak 2013-07-04
244 Zakup nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem 4x4 dla OSP Popowo Kościelne Bogdan Krysiak 2013-07-01
243 Stworzenie Rekreacyjnego Centrum Wsi: Ostrowy, Wielęcin, Jackowo Dolne, Popowo Kościelne Bogdan Krysiak 2013-06-26
242 Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Somianka Bogdan Krysiak 2013-06-07
241 Dostawa destruktu na drogi gminne i powiatowe -II Bogdan Krysiak 2013-05-24
240 Dostawa destruktu na drogi gminne i powiatowe Bogdan Krysiak 2013-05-16
239 Sprzedaż niezabudowanych działek położonych w obrębie geodezyjnym (Huta Podgórna Popowo A ) miejscowość Popowo-Letnisko (działki 460,466)-IV Bogdan Krysiak 2013-04-26
238 Sprzedaż niezabudowanych działek położonych w obrębie geodezyjnym (Huta Podgórna Popowo A ) miejscowość Popowo-Letnisko (działki 252,253)-IV Bogdan Krysiak 2013-04-26
237 Sprzedaż niezabudowanych działek położonych w miejscowości Popowo-Parcele (działki 57/4,57/5)-IV Bogdan Krysiak 2013-04-26
236 Sprzedaż niezabudowanych działek położonych w miejscowości Popowo-Parcele (działki 57/2,57/3)-IV Bogdan Krysiak 2013-04-26
235 Zakup przyczepy dwuosiowej do wywozu odpadów komunalnych Bogdan Krysiak 2013-03-15
234 Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół w Woli Mystkowskiej Bogdan Krysiak 2013-03-08
233 Sprzedaż niezabudowanych działek położonych w miejscowości Popowo-Parcele (działki 57/4,57/5)-II Bogdan Krysiak 2013-02-26
232 Sprzedaż niezabudowanych działek położonych w miejscowości Popowo-Parcele (działki 57/2,57/3)-III Bogdan Krysiak 2013-02-26
230 Sprzedaż niezabudowanych działek położonych w obrębie geodezyjnym (Huta Podgórna Popowo A ) miejscowość Popowo-Letnisko (działki 460,466)-III Bogdan Krysiak 2013-02-21
231 Sprzedaż niezabudowanych działek położonych w obrębie geodezyjnym (Huta Podgórna Popowo A ) miejscowość Popowo-Letnisko (działki 252,253)-III Bogdan Krysiak 2013-02-21
229 Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Somianka-Parcele Bogdan Krysiak 2013-02-19
228 Dzierżawa nieruchomości rolnej położonej w Kręgach Bogdan Krysiak 2013-02-08
227 Sprzedaż niezabudowanych działek położonych w miejscowości Popowo-Parcele (działki 57/2,57/3)-II Bogdan Krysiak 2013-01-04
226 Sprzedaż niezabudowanych działek położonych w miejscowości Popowo-Parcele (działki 57/4,57/5)-II Bogdan Krysiak 2013-01-04
225 Sprzedaż niezabudowanych działek położonych w obrębie geodezyjnym (Huta Podgórna Popowo A ) miejscowość Popowo-Letnisko (działki 460,466)-II Bogdan Krysiak 2013-01-04
224 Sprzedaż niezabudowanych działek położonych w obrębie geodezyjnym (Huta Podgórna Popowo A ) miejscowość Popowo-Letnisko (działki 252,253)-II Bogdan Krysiak 2013-01-04
223 Zimowe utrzymanie dróg gminnych i powiatowych na obszarze administracyjnym Gminy Somianka w okresie od stycznia 2013r do 31 grudnia 2013r. Bogdan Krysiak 2012-12-24
222 Wykonanie usługi polegającej na wycince drzew z pasa drogowego i otoczenia wraz z zakupem drewna uzyskanego z tej wycinki - III Bogdan Krysiak 2012-11-29
221 Wykonanie usługi polegającej na wycince drzew z pasa drogowego i otoczenia wraz z zakupem drewna uzyskanego z tej wycinki - II Bogdan Krysiak 2012-11-16
220 Sprzedaż zabudowanej nieruchomości położonej w miejscowości Somianka-Parcele Bogdan Krysiak 2012-11-09
219 Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Somianka-II ogłoszenie Bogdan Krysiak 2012-11-07
218 Wykonanie usługi polegającej na wycince drzew z pasa drogowego i otoczenia wraz z zakupem drewna uzyskanego z tej wycinki Bogdan Krysiak 2012-10-12
217 Sprzedaż niezabudowanych działek położonych w miejscowości Popowo-Parcele (działki 57/4,57/5) Bogdan Krysiak 2012-10-02
216 Sprzedaż niezabudowanych działek położonych w miejscowości Popowo-Parcele Bogdan Krysiak 2012-10-02
214 Sprzedaż niezabudowanych działek położonych w obrębie geodezyjnym (Huta Podgórna Popowo A ) miejscowość Popowo-Letnisko (działki 460,466) Bogdan Krysiak 2012-10-02
215 Sprzedaż niezabudowanych działek położonych w obrębie geodezyjnym (Huta Podgórna Popowo A ) miejscowość Popowo-Letnisko (działki 252,253) Bogdan Krysiak 2012-10-02
213 Dostawa oleju opałowego do budynków jednostek organizacyjnych Gminy Somianka w roku 2012 oraz 2013 Bogdan Krysiak 2012-09-25
212 Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Somianka Bogdan Krysiak 2012-09-21
211 Zagospodarowanie centrum miejscowości Skorki poprzez remont i wyposażenie Świetlicy Wiejskiej oraz budowa placu zabaw Bogdan Krysiak 2012-09-17
210 Usunięcie z terenu Gminy Somianka wyrobów zawierających azbest – wymiana pokryć dachowych Bogdan Krysiak 2012-09-13
209 Zagospodarowanie centrum miejscowości Nowe Wypychy poprzez budowę chodnika i miejsca spotkań wraz z placem zabaw oraz wymianą oświetlenia ulicznego. Bogdan Krysiak 2012-09-10
208 Przeprowadzenie kursu prawa jazdy kategorii C dla 2 osób oraz kategorii B dla 5 osób Bogdan Krysiak 2012-08-29
207 Sprzedaż niezabudowanej działki położonej w obrębie geodezyjnym (Huta Podgórna Popowo A) miejscowość Popowo-Letnisko Bogdan Krysiak 2012-08-13
206 Przebudowa drogi transportu rolnego nr 201, 218 i 203/8 położonej we wsi Jasieniec , gmina Somianka Bogdan Krysiak 2012-08-02
205 Przewóz uczniów do szkół publicznych na terenie Gminy Somianka, na podstawie zakupu biletów miesięcznych w roku szkolnym 2012/2013, 2013/2014 Bogdan Krysiak 2012-07-31
204 „Przeprowadzenie kursu prawa jazdy kategorii C dla 16 osób w ramach projektu pt. ”Kategoria C – czynny zawodowo” oraz przeprowadzenie kursu prawa jazdy kategorii B dla 22 osób w ramach projektu pt. „Mobilni w Somiance” Bogdan Krysiak 2012-07-26
203 Sprzedaż niezabudowanych działek położonych w obrębie geodezyjnym (Huta Podgórna Popowo A) miejscowość Popowo-Letnisko Bogdan Krysiak 2012-06-21
202 Sprzedaz niezabudowanych nieruchomości położonych we wsi Janki Bogdan Krysiak 2012-06-12
201 Sprzedaż niezabudowanej nieruchomości położonej we wsi Wielątki Rosochate Bogdan Krysiak 2012-05-30
200 Sprzedaż niezabudowanych działek położonych w miejscowości Popowo-Letnisko Bogdan Krysiak 2012-05-11
199 Żwirowanie i profilowanie nawierzchni dróg gminnych i powiatowych na terenie Gminy Somianka Bogdan Krysiak 2012-03-16
198 Sprzedaż niezabudowanych działek położonych w miejscowości Popowo-Letnisko Bogdan Krysiak 2012-02-24
197 Sprzedaż niezabudowanych działek położonych w miejscowości Popowo-Letnisko Bogdan Krysiak 2012-02-23
196 Zakup pomocy dydaktycznych w ramach projektu „Indywidualizacja nauczania kluczem do sukcesu” (II) Bogdan Krysiak 2012-02-09
195 Zakup pomocy dydaktycznych w ramach projektu „Indywidualizacja nauczania kluczem do sukcesu” Bogdan Krysiak 2012-02-01
194 Zimowe utrzymanie dróg gminnych i powiatowych na obszarze administracyjnym Gminy Somianka w okresie od 15 lutego 2012r. do31 grudnia 2012r. Bogdan Krysiak 2012-01-27
193 Sprzedaż pojazdu marki Daewoo Lublin II 3554 będący własnością Gminy Somianka (II) Bogdan Krysiak 2012-01-03
192 Zimowe utrzymanie dróg gminnych i powiatowych na obszarze administracyjnym Gminy Somianka w okresie od stycznia 2012r do 31 grudnia 2012 Bogdan Krysiak 2011-12-21
191 Sprzedaż pojazdu marki Daewoo Lublin II 3554 będący własnością Gminy Somianka Bogdan Krysiak 2011-12-16
190 Udzielenie i obsługa bankowa kredytu w wysokości 1.500.000,00 złotych na okres 5 lat z przeznaczeniem na pokrycie deficytu budżetu Gminy Somianka oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek Bogdan Krysiak 2011-12-07
189 Sprzedaż niezabudowanych działek położonych w miejscowości Popowo-Parcele (III) Bogdan Krysiak 2011-10-05
188 Budowa chodnika przy drodze powiatowej 4414W Wyszków-Somianka-Popowo Kościelne w miejsc. Popowo Parcele Bogdan Krysiak 2011-09-26
187 Przewóz uczniów do szkół publicznych na terenie gminy Somianka na podstawie zakupu biletów miesięcznych w roku szkolnym 2011/2012 Bogdan Krysiak 2011-08-10
186 Przebudowa nawierzchni drogi transportu rolnego nr ewidencyjny 101,414,413 i 409 w miejscowości Nowe Płudy - Stare Płudy, Gmina Somianka Bogdan Krysiak 2011-07-22
185 Sprzedaż niezabudowanych działek położonych w miejscowości Popowo-Letnisko Bogdan Krysiak 2011-07-19
184 Sprzedaż niezabudowanych działek położonych w miejscowości Popowo-Parcele (II) Bogdan Krysiak 2011-07-19
183 Żwirowanie i profilowanie nawierzchni dróg gminnych i powiatowych na terenie Gminy Somianka Bogdan Krysiak 2011-07-13
182 Remont i wyposażenie obiektu przedszkolnego przy Zespole Szkół w Woli Mystkowskiej Bogdan Krysiak 2011-07-08
181 Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej i wywozu odpadów komunalnych na terenie gminy Somianka - Budowa 184 sztuk biologicznych oczyszczalni ścieków Bogdan Krysiak 2011-05-25
180 Przeprowadzenie kursu prawa jazdy kategorii B dla 41 osób w ramach dwóch projektów pt. ”Mobilni w Somiance” i „Kurs na prawo jazdy sposobem na podniesienie swoich kwalifikacji” Bogdan Krysiak 2011-05-04
179 Konsultacje i warsztaty dla nauczycieli-wychowawców z przedszkola "Słoneczko" w Somiance oraz z przedszkola "Biały Miś" w Nowych Wypychach w ramach projektu "Od super przedszkolaka do wzorowego uczniaka". Bogdan Krysiak 2011-04-22
178 Sprzedaż niezabudowanych działek położonych w miejscowości Popowo-Parcele Bogdan Krysiak 2011-04-20
177 Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej i wywozu odpadów komunalnych na terenie gminy Somianka Bogdan Krysiak 2011-03-30
176 Żwirowanie i profilowanie nawierzchni dróg gminnych na terenie Gminy Somianka Bogdan Krysiak 2011-03-14
175 Przebudowa nawierzchni drogi gminnej, wraz z elementami poprawiającymi bezpieczeństwo ruchu w miejscowości Jackowo Górne i Jackowo Dolne Bogdan Krysiak 2011-02-23
174 Dostawa materiałów biurowych do Urzędu Gminy Somianka i jednostek organizacyjnych Gminy Somianka Bogdan Krysiak 2011-01-14
173 Sprzedaż niezabudowanych działek położonych w obrębie geodezyjnym (Huta Podgórna Popowo A) miejscowość Popowo-Letnisko (III) Bogdan Krysiak 2011-01-11
172 Zimowe utrzymanie dróg gminnych i powiatowych na obszarze administracyjnym Gminy Somianka w okresie od stycznia 2011r do 31 grudnia 2011 Bogdan Krysiak 2011-01-05
171 Sprzedaż zabudowanej nieruchomości położonej w miejscowości Ostrowy Bogdan Krysiak 2010-11-08
170 Sprzedaż niezabudowanych działek położonych w obrębie geodezyjnym (Huta Podgórna Popowo A) miejscowość Popowo-Letnisko (II) Bogdan Krysiak 2010-11-08
169 Dostawa materiałów biurowych i artykułów piśmienniczych w ramach projektu "Od super przedszkolaka do wzorowego uczniaka" do biura projektu znajdującego się w Urzędzie Gminy Somianka Bogdan Krysiak 2010-11-04
168 Przygotowanie i dostawa gotowych posiłków dla dzieci w wieku od 3 do 5 lat do przedszkoli w ramach realizacji projektu „Od super przedszkolaka do wzorowego uczniaka” Bogdan Krysiak 2010-10-20
167 Dostawa materiałów biurowych i artykułów piśmienniczych w ramach projektu „Od super przedszkolaka do wzorowego uczniaka” do biura projektu znajdującego się w Urzędzie Gminy Somianka Bogdan Krysiak 2010-10-20
166 Sprzedaż niezabudowanych nieruchomości położonych w miejscowości Popowo-Letnisko Bogdan Krysiak 2010-10-14
165 Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Barcice Bogdan Krysiak 2010-10-13
164 Przeprowadzenie dodatkowych zajęć dla dzieci w wieku 3-5 lat, w tym logopedycznych i zajęć z języka angielskiego w przedszkolu "Biały Miś" w Nowych Wypychach i przedszkolu "Słoneczko" w Somiance. Bogdan Krysiak 2010-10-13
163 Przygotowanie i dostawa gotowych posiłków dla dzieci w wieku od 3 do 5 lat do przedszkoli w ramach realizacji projektu "Od super przedszkolaka do wzorowego uczniaka" Bogdan Krysiak 2010-10-07
162 Usunięcie z terenu gminy Somianka wyrobów zawierających azbest - wymiana pokryć dachowych Bogdan Krysiak 2010-09-28
161 Sprzedaż zabudowanej nieruchomości położonej w miejscowości Ostrowy Bogdan Krysiak 2010-09-20
160 Dostawa oleju opałowego do budynków jednostek organizacyjnych Gminy Somianka Bogdan Krysiak 2010-09-10
159 Udzielenie i obsługa bankowa kredytu w wysokości 4.720.000,00 złotych na okres 10 lat z przeznaczeniem na pokrycie deficytu budżetu Gminy Somianka oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań. Bogdan Krysiak 2010-08-06
158 Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej i wywozu odpadów komunalnych na terenie gminy Somianka - budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Somianka (II) Bogdan Krysiak 2010-07-22
157 Sprzedaż zabudowanej nieruchomości położonej w miejscowości Ostrowy Bogdan Krysiak 2010-07-22
156 Sprzedaż niezabudowanych działek położonych w obrębie geodezyjnym (Huta Podgórna Popowo A) miejscowość Popowo Letnisko Bogdan Krysiak 2010-07-22
155 Remont budynku Gminnego Ośrodka Kultury wraz z zagospodarowaniem terenu stanowiącego centrum miejscowości (III) Bogdan Krysiak 2010-07-05
154 Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej i wywozu odpadów komunalnych na terenie gminy Somianka - Zakup ciągnika wraz z beczką asenizacyjną Bogdan Krysiak 2010-07-02
153 Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej i wywozu odpadów komunalnych na terenie gminy Somianka - budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Somianka Bogdan Krysiak 2010-06-29
152 Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej i wywozu odpadów komunalnych na terenie gminy Somianka - budowa kanalizacji sanitarno grawitacyjno ciśnieniowej z przyłączami w m. Michalin oraz łącza wodociągowego Somianka - Michalin Bogdan Krysiak 2010-06-18
151 Remont budynku Gminnego Ośrodka Kultury wraz z zagospodarowaniem terenu stanowiącego centrum miejscowości (II) Bogdan Krysiak 2010-05-10
150 Remont elewacji zewnętrznej budynku i adaptacja pomieszczeń pod filię gminnej biblioteki publicznej w Wólce Somiankowskiej wraz z zagospodarowaniem przestrzeni pod plac zabaw Bogdan Krysiak 2010-04-28
149 Remont budynku Gminnego Ośrodka Kultury wraz z zagospodarowaniem terenu stanowiącego centrum miejscowości Bogdan Krysiak 2010-04-19
148 Remont i wyposażenie obiektu przedszkolnego wraz z pracownią komputerową i biblioteką przy Zespole Szkół w Woli Mystkowskiej. Bogdan Krysiak 2010-04-09
147 Przebudowa nawierzchni drogi transportu rolnego nr ewidencyjny 424 w miejscowości Somianka gm. Somianka Bogdan Krysiak 2010-04-08
146 Modernizacja nawierzchni żwirowo-piaskowej na asfaltową drogi gminnej przez Ulasek, Wólkę Somiankowska, Kręgi Bogdan Krysiak 2010-04-01
145 Żwirowanie i profilowanie nawierzchni dróg gminnych i powiatowych na terenie gminy Somianka Bogdan Krysiak 2010-03-12
144 ZAGOSPODAROWANIE CENTRUM MIEJSCOWOŚCI WOLA MYSTKOWSKA WRAZ Z BUDOWĄ CHODNIKA I OŚWIETLENIA ULICZNEGO Bogdan Krysiak 2010-02-26
143 Sprzedaż niezabudowanych działek położonych w obrębie geodezyjnym (Huta Podgórna Popowo A) miejscowość Popowo-Letnisko. Bogdan Krysiak 2010-02-02
142 Zimowe utrzymanie dróg gminnych i powiatowych w na obszarze administracyjnym Gminy Somianka w okresie od lutego 2010r do kwietnia 2010r oraz w okresie od listopada 2010r do kwietnia 2011r.” Bogdan Krysiak 2010-01-18
141 Zimowe utrzymanie dróg gminnych i powiatowych w sezonie 2009/2010 na obszarze administracyjnym Gminy Somianka. Bogdan Krysiak 2009-11-09
140 Sprzedaż niezabudowanych działek położonych w obrębie geodezyjnym (Huta Podgórna-Popowo A)miejscowość Popowo-Letnisko. II Bogdan Krysiak 2009-11-03
139 Sprzedaż zabudowanej nieruchomości położonej w miejscowości Ostrowy Bogdan Krysiak 2009-11-03
138 Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego z przeznaczeniem na pokrycie deficytu budżetu Gminy Somianka oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań Bogdan Krysiak 2009-10-08
137 Dostawa oleju opałowego do budynków jednostek organizacyjnych Gminy Somianka Bogdan Krysiak 2009-10-08
136 Przebudowa nawierzchni drogi gminnej ze żwirowej na asfaltową relacji Huta Podgórna-Wielęcin Bogdan Krysiak 2009-09-08
135 Przebudowa nawierzchni drogi gminnej ze żwirowej na asfaltową relacji Suwin-Ciski Bogdan Krysiak 2009-09-07
134 Przewóz uczniów do szkół publicznych na terenie gminy Somianka na podstawie zakupu biletów miesięcznych Bogdan Krysiak 2009-08-06
133 Remont wewnętrzny budynku Zespołu Szkół w Somiance oraz Zespołu Szkół w Woli Mystkowskiej Bogdan Krysiak 2009-08-06
132 Sprzedaż niezabudowanych działek położonych w obrębie geodezyjnym (Huta Podgórna Popowo A) miejscowość Popowo-Letnisko Bogdan Krysiak 2009-08-06
131 Budowa kompleksu sportowego "Moje boisko - ORLIK-2012" przy Zespole Szkół w Somiance wraz z oświetleniem Bogdan Krysiak 2009-08-04
130 Sprzedaż niezabudowanych działek położonych w obrębie geodezyjnym (Huta Podgórna, Popowo A)miejscowość Popowo-Letnisko. Bogdan Krysiak 2009-07-30
129 Przebudowa nawierzchni drogi transportu rolnego nr ewidencyjny 101 w miejscowości Nowe Płudy, gm. Somianka Bogdan Krysiak 2009-07-22
128 Zakup nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem 4x4 dla OSP w Somiance Bogdan Krysiak 2009-06-10
127 Budowa trzech przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Somianka Bogdan Krysiak 2009-05-25
126 Utrzymanie czystości w budynku Urzędu Gminy Somianka, Gminnyn Ośrodku Kultury oraz pomieszczeń biurowych znajdujących się w Ośrodku Zdrowia w Somiance Bogdan Krysiak 2009-04-23
125 Dostawa materiałów biurowych dla Urzędu Gminy Somianka i jednostek organizacyjnych Gminy Somianka Bogdan Krysiak 2009-04-23
124 Żwirowanie i profilowanie nawierzchni dróg gminnych i i powiatowych Bogdan Krysiak 2009-04-06
123 Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego z przeznaczeniem na pokrycie deficytu budżetu Gminy Somianka Bogdan Krysiak 2008-11-17
122 Dostawa oleju opałowego do budynków jednostek organizacyjnych Gminy Somianka. Bogdan Krysiak 2008-10-10
121 Sprzedaż pojazdu marki Star 1142 Bogdan Krysiak 2008-09-22
120 PRZEBUDOWA NAWIERZCHNI DROGI TRANSPORTU ROLNEGO NR EWIDENCYJNY 184 W MIEJSCOWOŚCI WOLA MYSTKOWSKA, gm. SOMIANKA na długości 500 mb (II termin) Bogdan Krysiak 2008-09-19
119 Przebudowa nawierzchni drogi gminnej Somianka w kierunku Kępy Barcickiej o dł. 2500 mb. /III termin/ Bogdan Krysiak 2008-09-15
118 Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Somianka Bogdan Krysiak 2008-08-11
117 PRZEWÓZ UCZNIÓW DO SZKÓŁ PUBLICZNYCH NA TERENIE GMINY SOMIANKA Bogdan Krysiak 2008-08-11
116 Przebudowa nawierzchni drogi transportu rolnego nr ewid. 184 w miejscowości Wola Mystkowska Bogdan Krysiak 2008-08-06
115 Termomodernizacja, remont pomieszczeń i wyposażenie pracowni komputerowej w budynku klasy "0" w Somiance-Parcele w celu utworzenia przedszkola gminnego Bogdan Krysiak 2008-08-06
114 Przebudowa nawierzchni drogi gminnej, Somianka w kierunku Kępy Barcickiej o długości 2500m Bogdan Krysiak 2008-07-30
113 Budowa bieżni i skoczni wokół boiska w Somiance Bogdan Krysiak 2008-07-08
112 Sprzedaż niezabudowanej nieruchomości, położonej w miejscowości Popowo-Letnisko Bogdan Krysiak 2008-06-23
111 Przebudowa nawierzchni drogi gminnej Somianka w kierunku Kępy Barcickiej o długości 2500m Bogdan Krysiak 2008-06-18
110 Sprzedaż niezabudowanej nieruchomości, położonej w miejscowości Popowo-Parcele Bogdan Krysiak 2008-06-03
109 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży Bogdan Krysiak 2008-04-23
108 Przebudowa drogi Wola Mystkowska - Nowe Kozłowo Bogdan Krysiak 2008-04-22
107 Odbiór,transport i przekazanie do składowania odpadów stałych w kontenerach z terenów letniskowych (2) Bogdan Krysiak 2008-04-15
106 Sprzedaż niezabudowanych nieruchomości położonych w miejscowości Popowo-Letnisko Bogdan Krysiak 2008-04-03
105 Odbiór, transport i przekazanie do składowania odpadów stałych w kontenerach z terenów letniskowych Bogdan Krysiak 2008-03-14
104 Sprzedaż niezabudowanej nieruchomości położonej we wsi Kręgi Bogdan Krysiak 2008-02-27
103 Odbiór i transport odpadów w kontenerach Bogdan Krysiak 2008-01-08
102 Sprzedaż niezabudowanej nieruchomości położonej we wsi Kręgi, gm. Somianka Bogdan Krysiak 2008-01-07
101 Dostawa mikrobusu 9-cio miejscowego do przewozu osób niepełnosprawnych Bogdan Krysiak 2008-01-02
100 Termomodernizacja Budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Ulasku - II etap Bogdan Krysiak 2007-12-17
99 Zaproszenie do złożenia oferty: Dokumentacja budowlana i przetargowa na budowę stacji uzdatniania wody w Somiance-Parcele Bogdan Krysiak 2007-11-13
98 Termomodernizacja budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Ulasku - wymiana stolarki okiennej - etap I Bogdan Krysiak 2007-10-10
97 Termomodernizacja Budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Ulasku - Wymiana Stolarki Okiennej - Etap I Bogdan Krysiak 2007-10-08
96 Udzielenie kredytu długoterminowego Bogdan Krysiak 2007-09-21
95 Sprzedaż niezabudowanych działek położonych w m. Popowo-Letnisko oraz Popowo-Parcele Bogdan Krysiak 2007-09-19
94 Sprzedaż niezabudowanej nieruchomości położonej we wsi Kręgi, gm. Somianka Bogdan Krysiak 2007-09-19
93 Termomodernizacja budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Ulasku Bogdan Krysiak 2007-09-03
92 Budowa bieżni biegowej i skoczni w Somiance Bogdan Krysiak 2007-08-29
91 Przebudowa nawierzchni dróg gminnych w miejscowościach Wólka Somiankowska i Wielęcin Bogdan Krysiak 2007-08-16
90 Nieruchomości przeznaczone do sprzedaży w 2007r. Bogdan Krysiak 2007-07-17
89 Sprzedaż niezabudowanej nieruchomości położonej we wsi Kręgi, gm. Somianka Bogdan Krysiak 2007-07-11
88 Wydzierżawienie nieruchomości położonej w miejscowości Wola Mystkowska Bogdan Krysiak 2007-06-28
87 Zabudowa średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego na podwoziu samochodu marki Star 266 dla potrzeb OSP w Barcicach Bogdan Krysiak 2007-06-04
86 Budowa sieci wodociągowej Celinowo-Stare Płudy-Nowe Płudy-Jasieniec Bogdan Krysiak 2007-05-18
85 Dostawa materiałów biurowych dla jednostek organizacyjnych gminy Somianka Bogdan Krysiak 2007-04-24
84 Sprzedaż niezabudowanej działki położonej w obrębie geodezyjnym Huta Podgórna Popowo A Bogdan Krysiak 2007-04-18
83 Wymiana pokrycia dachu na budynku szkoły podstawowej w Kręgach Bogdan Krysiak 2007-04-13
82 Utrzymanie czystości w budynkach Urzędu Gminy i Ośrodka Zdrowia w Somiance Bogdan Krysiak 2007-04-04
81 Dostawa kostki brukowej, krawężników drogowych i obrzeży chodnikowych Bogdan Krysiak 2007-04-02
80 Żwirowanie i profilowanie nawierzchni dróg gminnych i powiatowych Bogdan Krysiak 2007-02-28
79 Wykonanie dokumentacji budowlanej i przetargowej na przebudowę nawierzchni dróg gminnych Bogdan Krysiak 2007-02-26
78 Przystosowanie łazienki dla potrzeb osób niepełnosprawnych w budynku Ośrodka Zdrowia w Somiankce-Parcele Bogdan Krysiak 2006-12-13
77 Powiadomienie o zawarciu umowy "Budowa sieci wodociągowej Celinowo-Wielęcin" Bogdan Krysiak 2006-11-10
76 Zimowe utrzymanie dróg gminnych i powiatowych 2006/2007 na obszarze administracyjnym gminy Somianka Bogdan Krysiak 2006-11-06
75 Budowa sieci wodociągowej Celinowo - Stare Płudy -Nowe Płudy - Jasieniec Bogdan Krysiak 2006-11-02
74 Budowa sieci wodociągowej Celinowo-Wielęcin Bogdan Krysiak 2006-10-11
73 Sprzedaż niezabudowanej działki położonej w obrębie geodezyjnym Huta Podgórna - Popowo A Bogdan Krysiak 2006-10-09
72 Sprzedaż zabudowanej nieruchomości położonej w miejscowości Ostrowy Bogdan Krysiak 2006-10-09
71 Udzielenie kredytu długoterminowego na pokrycie części deficytu w budżecie na 2006 rok Bogdan Krysiak 2006-10-03
70 Dostawa oleju opałowego do budynków jednostek organizacyjnych gminy Somianka Bogdan Krysiak 2006-08-29
69 Sprzedaż działek położonych w obrębie geodezyjnym Huta Podgórna - Popowo A Bogdan Krysiak 2006-08-18
68 Sprzedaż zabudowanej nieruchomości położonej w miejscowości Ostrowy Bogdan Krysiak 2006-08-18
67 Ogłoszenie o zawarciu umowy na przebudowę nawierzchni ze żwirowej i piaskowej na asfaltową drogi transportu rolnego w m. Wielęcin Bogdan Krysiak 2006-07-31
66 Przewóz uczniów do szkół publicznych na terenie gminy Somianka Bogdan Krysiak 2006-07-31
65 Ogłoszenie o zawarciu umowy na opróżnianie kontenerów i transport stałych odpadów komunalnych Bogdan Krysiak 2006-07-19
64 Wymiana stolarki okiennej w budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Nowych Wypychach Bogdan Krysiak 2006-07-06
63 Przebudowa drogi gminnej Jackowo Górne - Celinowo Bogdan Krysiak 2006-07-06
62 Odbiór stałych odpadów komunalnych poprzez opróżnianie i transport kontenerów KP-7,KP-10 usytuowanych w sześciu miejscach na terenie kompleksów działek letniskowych w Popowie-Parcele, Popowie-Letnisko i Hucie Podgórnej Bogdan Krysiak 2006-06-21
61 Przebudowa nawierzchni ze żwirowej i piaskowej na asfaltową drogi transportu rolnego, nr ewid. 688 w miejscowości Wielęcin na odcinku 600 mb Bogdan Krysiak 2006-06-21
60 Sprzedaż działek położonych we wsi Kręgi Bogdan Krysiak 2006-06-07
59 Sprzedaż działek położonych w obrębie geodezyjnym Huta Podgórna Popowo A (Popowo Letnisko) Bogdan Krysiak 2006-06-07
58 Projekt remontu i przystosowania budynku Urzędu Gminy Somianka Bogdan Krysiak 2006-06-02
57 Projekt sieci wodociągowej z przyłączami Celinowo - Wielęcin Bogdan Krysiak 2006-05-31
56 Budowa sieci wodociągowej w Popowie-Parcele Bogdan Krysiak 2006-05-19
52 Sprzedaż działek położonych we wsi Kręgi Bogdan Krysiak 2006-03-27
51 Sprzedaż działek położonych w obrębie geodezyjnym Huta Podgórna - Popowo A Bogdan Krysiak 2006-03-27
50 Modernizacja budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Jackowie Górnym - docieplenie elewacji i wymiana stolarki okiennej Bogdan Krysiak 2006-03-24
49 Wykonanie zastępczego otworu studziennego w Somiance-Parcele Bogdan Krysiak 2006-02-14
48 Zielone place w miejscowości Somianka-Parcele 1.Zielony Plac 1, 2.Zielony Plac 2. Bogdan Krysiak 2005-12-12
47 Wyposażenie hali sportowej przy Zespole Szkół w Somiance Bogdan Krysiak 2005-11-02
46 Dostawa oleju opałowego dla jednostek organizacyjnych gminy Somianka Bogdan Krysiak 2005-10-12
45 Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego na pokrycie części deficytu w budżecie w roku budżetowym 2005 w wysokości 1 100 000 złotych Bogdan Krysiak 2005-10-07
44 Termomodernizacja budynków Urzędu Gminy i Gminnego Ośrodka Kultury w Somiance Bogdan Krysiak 2005-09-02
43 Modernizacja budynku Zespołu Szkół w Woli Mystkowskiej,gm. Somianka Bogdan Krysiak 2005-09-02
42 Budowa sieci wodociągowej w Hucie Podgórnej, gm. Somianka Bogdan Krysiak 2005-08-22
41 Sprzedaż działek przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową, położonych we wsi Kręgi, gm. Somianka Bogdan Krysiak 2005-08-08
40 Przebudowa nawierzchni drogi transportu rolnego w Somiance-Parcele Bogdan Krysiak 2005-08-08
39 Budowa sieci wodociągowej w Popowie-Parcele, gm. Somianka Bogdan Krysiak 2005-07-18
38 Przebudowa drogi gminnej w Somiance-Parcele z nawierzchni żwirowej na asfaltową Bogdan Krysiak 2005-07-06
37 Profilacja oraz uzupełnianie żwirem nawierzchni dróg gminnych i powiatowych Bogdan Krysiak 2005-06-17
36 Dostawa materiałów biurowych dla jednostek organizacyjnych Gminy Somianka Bogdan Krysiak 2005-04-01
35 Utrzymanie czystości w Urzędzie Gminy i Ośrodku Zdrowia w Somiance Bogdan Krysiak 2005-03-14
34 Sprzedaż działek przeznaczonych pod indywidualne budownictwo letniskowe Bogdan Krysiak 2005-03-01
33 Dostawa materiałów biurowych dla jednostek organizacyjnych Gminy Somianka Bogdan Krysiak 2005-03-01
32 Zimowe utrzymanie dróg gminnych i powiatowych na terenie gminy Somianka Bogdan Krysiak 2004-11-19
31 Przyznanie i obsługa bankowa kredytu długoterminowego na pokrycie części deficytu w budżecie w roku budżetowym 2004 Bogdan Krysiak 2004-11-09
30 Budowa sieci wodociągowej z przyłączami do budynków w Popowie Kościelnym, Popowie-Parcele, gm. Somianka Bogdan Krysiak 2004-10-11
29 Remont budynku świetlicy wiejskiej w Kręgach Bogdan Krysiak 2004-09-20
28 Modernizacja drogi gminnej w Ulasku Bogdan Krysiak 2004-09-10
27 Modernizacja drogi gminnej w Popowie-Parcele Bogdan Krysiak 2004-08-24
26 Modernizacja drogi transportu rolnego w Michalinie Bogdan Krysiak 2004-08-18
25 Konserwacja oświetlenia drogowego na obszarze administracyjnym gminy Somianka Bogdan Krysiak 2004-08-13
24 Wydzierżawienie zabudowanej nieruchomości położonej w miejscowości Wola Mystkowska Bogdan Krysiak 2004-07-21
22 Przyznanie i obsługa bankowa kredytu długoterminowego na pokrycie części deficytu w budżecie w 2004r. Bogdan Krysiak 2004-07-15
23 Przyznanie i obsługa bankowa kreduty długoterminowego pomostowego w 2004r. Bogdan Krysiak 2004-07-15
21 Dowóz dzieci do szkół w roku szkolnym 2004/2005, 2005/2006 Bogdan Krysiak 2004-06-28
20 Wykonanie profilacji oraz uzupełnianie żwirem nawierzchni dróg gminnych i powiatowych na terenie gminy Somianka. Bogdan Krysiak 2004-05-17
19 Wydzierżawienie zabudowanej nieruchomości położonej w miejscowości Wola Mystkowska Bogdan Krysiak 2004-05-07
18 Publiczna licytacja na sprzedaż działek przeznaczonych pod indywidualne budownictwo letniskowe, położonych w miejscowościach Huta Podgórna - Popowo A. Bogdan Krysiak 2004-04-08
17 TERMOMODERNIZACJA BUDYNKOW URZĘDU GMINY I GOK W SOMIANCE Bogdan Krysiak 2004-03-31
16 Publiczna licytacja na sprzedaż działek przeznaczonych pod indywidualne budownictwo letniskowe położonych w miejscowości Huta Podgórna Popowo A. Bogdan Krysiak 2004-03-17
15 Wydzierżawienie zabudowanej nieruchomości położonej w miejscowości Somianka-Parcele Bogdan Krysiak 2004-02-16
14 Publiczna licytacja na sprzedaż działek przeznaczonych pod indywidualne budownictwo letniskowe Bogdan Krysiak 2004-02-16
13 Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami do budynków w Jackowie Dolnym, Barcicach i Jasieńcu. Bogdan Krysiak 2004-02-16
12 Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na sieć wodociągową wraz z przyłączami w miejscowościach Popowo-Parcele i Popowo Kościelne Bogdan Krysiak 2004-02-04
11 Obsługa geodezyjna gminy Somianka Bogdan Krysiak 2004-01-19
10 Sprzedaż udziałów w prawie własności działek przeznaczonych pod indywidualne budownictwo letniskowe Bogdan Krysiak 2003-10-15
9 Udzielenie i obsługa bankowa kredytu pomostowego inwestycyjnego Bogdan Krysiak 2003-10-03
8 Udzielenie i obsługa bankowa kredytu długoterminowego na pokrycie części deficytu w budżecie w wysokości 480.000.00 złotych Bogdan Krysiak 2003-10-03
7 Modernizacja drogi transportu rolnego w Somiance Bogdan Krysiak 2003-09-18
3 Dostawa artukułów biurowych, papierniczych i szkolnych dla Urzędu Gminy Somianka, jednostek podporządkowanych i podległych Gminie. Bogdan Krysiak 2003-09-17
4 Utrzymanie czystości w pomieszczeniach Urzędu Gminy Somianka i Gminnym Ośrodku Zdrowia w Somiance Bogdan Krysiak 2003-09-15
5 Prowadzenie lekcji języka angielskiego w ramach zajęć obowiązkowych w roku szkolnym 2003-09-01 do 2006-06-25. Bogdan Krysiak 2003-09-12
2 Dowóz dzieci w roku szkolnym 2003/2004 Bogdan Krysiak 2003-09-12
6 Dostawa oleju opałowego i węgla kamiennego dla Urzędu Gminy i jednostek podporządkowanych Wójtowi Gminy Somianka sukcesywnie wg potrzeb Bogdan Krysiak 2003-09-09
1 Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół w Somiance Administrator 2003-07-17

[Liczba odsłon: 1552474]

przewiń do góry