Uchwała Nr V/20/11 Rady Gminy Somianka z dnia 09 luty 2011r. w sprawie przyjęcia do realizacji projektu pt" Edukacja teatralna" w ramach programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Uchwała Nr V/21/11 Rady Gminy Somianka z dnia 09 luty 2011r. w sprawie przyjęcia do realizacji projektu pt"Edukacja przez taniec" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Uchwała Nr V/22/11 Rady Gminy Somianka z dnia 09 luty 2011r. w sprawie przyjęcia do realizacji projektu pt" Kurs na prawo jazdy sposobem na podniesienie swoich kwalifikacji" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Uchwała Nr V/23/11 Rady Gminy Somianka z dnia 09 luty 2011r. w sprawie zmiany uchwały nr II/5/10 z dnia 6 grudnia 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.                                                                           Publikacja Uchwały V/23/11 w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego - http://edziennik.mazowieckie.pl/#/publisher/129

Uchwała Nr V/24/11 Rady Gminy Somianka z dnia 09 luty 2011r. w sprawie ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady doskonalenia nauczycieli oraz specjalności i form kształcenia na które przyznawane jest dofinansowanie.

Uchwała Nr V/25/11 Rady Gminy Somianka z dnia 09 luty 2011r. w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków.

Uchwała Nr V/26/11 Rady Gminy Somianka z dnia 09 luty 2011r. w sprawie funduszu sołeckiego.

Uchwała Nr V/27/11 Rady Gminy Somianka z dnia 09 luty 2011r. w sprawie zarzadzenia przeprowadzenia wyborów sołtysów i rad sołeckich.

Uchwała Nr V/28/11 Rady Gminy Somianka z dnia 09 luty 2011r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na rok 2011 rok.

Uchwała Nr V/29/11 Rady Gminy Somianka z dnia 09 luty 2011r. w sprawie ustalenia wysokości zryczałtowanej miesięcznej diety dla Przewodniczącego Rady Gminy oraz zwrotu kosztów podróży służbowych.

Uchwała Nr V/30/11 Rady Gminy Somianka z dnia 09 luty 2011r. w sprawie ustalenia diet dla radnych Rady Gminy.

Uchwała Nr V/31/11 Rady Gminy Somianka z dnia 09 luty 2011r. w sprawie ustalenia diet dla sołtysów z terenu Gminy Somianka.

Uchwała Nr V/32/11 Rady Gminy Somianka z dnia 09 luty 2011r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Somianka.

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Bogdan Krysiak
  • Data udostępnienia w BIP: 2011-02-28 14:36:38
  • Informacja zaktualizowana przez: Bogdan Krysiak
  • Data ostatniej aktualizacji: 2016-04-06 09:38:49
  • Liczba odsłon: 630
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1552512]

przewiń do góry