UCHWAŁA NR IV/18/2006

Rady Gminy Somianka

z dnia 29 grudnia 2006r

 

w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Popowo –Parcele

 

       Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990r (tekst jednolity Dz. U. z 2001r. nr 142 poz. 1591 z późn. zm.),Rada Gminy Somianka uchwala, co następuje:

§ 1.

Nadaje się nazwy ulic w miejscowości Popowo – Parcele następującym drogom prywatnym oznaczonym numerami ewidencyjnymi :

„ul. Nasza’’- działka nr 44/12

„ul. Sarenki” –działka nr 46/9

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

 

 

Przewodniczący Rady Gminy

 

   /-/ Tadeusz Jacek Tolak

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Bogdan Krysiak
  • Data udostępnienia w BIP: 2007-01-09 14:22:39
  • Informacja zaktualizowana przez: Bogdan Krysiak
  • Data ostatniej aktualizacji: 2007-01-09 14:22:39
  • Liczba odsłon: 546
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1552523]

przewiń do góry