Wydanie zaświadczenia o położeniu działki na obszarze rewitalizacji lub w obszarze Specjalnej Strefy Rewitalizacji


1.                1.  Osoba prowadząca sprawę:

Sylwia Mosakowska  - podinsp. ds. planowania przestrzennego, gospodarki nieruchomościami, rolnictwa i ochrony środowiska, pok. nr 8 (parter),   tel. (29) 741-87-96 w. 43.

2.    Wymagane dokumenty:

Wniosek o wydanie zaświadczenia  o rewitalizacji.

3.    Opłaty:

skarbowa - 17,00 zł

Opłatę uiszcza się w kasie Urzędu Gminy (pok. nr 16, I piętro) lub na konto Urzędu Gminy  BS Ostrów Mazowiecka O/Somianka Nr 66 8923 1076 0600 0824 2006 0001.

Obowiązek wniesienia opłaty powstaje z chwilą złożenia wniosku o wydanie zaświadczenia.

4.    Terminy załatwienia sprawy:  

Do 7 dni od dnia złożenia wniosku i uiszczenia opłaty skarbowej.

5.   Tryb odwoławczy:

W przypadku wydania postanowienia o odmowie wydania zaświadczenia przysługuje zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ostrołęce za pośrednictwem Wójta Gminy w terminie 7 dni od daty doręczenia postanowienia.

6.    Miejsce złożenia wniosku:

Urząd Gminy Somianka – Sekretariat Urzędu (pok. nr 14, I piętro) w godz. 800 - 1600.

7.    Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. poz. 1777, z późn. zm.).


Wzór wniosku


 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Bogdan Krysiak
  • Data udostępnienia w BIP: 2016-11-15 12:36:42
  • Informacja zaktualizowana przez: Bogdan Krysiak
  • Data ostatniej aktualizacji: 2016-11-15 12:36:42
  • Liczba odsłon: 874
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1553054]

przewiń do góry