Uchwała Nr XVII/93/15 Rady Gminy Somianka z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
Publikacja Uchwały Nr XVII/93/15 w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego- http://edziennik.mazowieckie.pl/ActDetails.aspx?year=2016&poz=243

Uchwała Nr XVII/94/15 Rady Gminy Somianka z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Somianka na lata 2016 - 2023

Uchwała Nr XVII/95/15 Rady Gminy Somianka z dnia 30 grudnia 2015r. Uchwała Budżetowa na 2016 rok

Publikacja Uchwały Nr XVII/95/15 w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego - http://edziennik.mazowieckie.pl/ActDetails.aspx?year=2016&poz=245
Uchwała Nr 3.51.2016 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie
z dnia 2 lutego 2016 roku w sprawie: wszczęcia postępowania nadzorczego w sprawie uznania za nieważną w części Uchwały Nr XVII/95/15 Rady Gminy Somianka z dnia 30 grudnia 2015r. - Uchwały budżetowej na 2016 rok


Uchwala Nr 5.14.2016 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie
z dnia 23 lutego 2016 roku w sprawie: umorzenia postępowania wszczętego Uchwałą Nr 3.51.2016 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 2 lutego 2016 roku w sprawie: wszczęcia postępowania nadzorczego w sprawie uznania za nieważną w części Uchwały Nr XVII/95/15 Rady Gminy Somianka z dnia 30 grudnia 2015 r. -Uchwały budżetowej na 2016 rok.


Uchwała Nr XVII/96/15 Rady Gminy Somianka z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Przeciwdziałania Narkomanii w gminie Somianka na rok 2016

Uchwała Nr XVII/97/15 Rady Gminy Somianka z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie powierzenia prowadzenia zadań publicznych w zakresie prowadzenia konsultacji w zakresie rozwiązywania problemów uzależnień, przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przed przemocą w Gminnym Punkcie Promocji Zdrowia i Profilaktyki w Wyszkowie i udzielenia na ten cel dotacji gminie Wyszków w roku 2016

Uchwała Nr XVII/98/15 Rady Gminy Somianka z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i placówek oświatowych niepublicznych oraz publicznych prowadzonych na terenie Gminy Somianka przez inne niż Gmina Somianka osoby prawne i fizyczne oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobierania i wykorzystywania udzielonej dotacji
Publikacja Uchwały Nr XVII/98/15 w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego - http://edziennik.mazowieckie.pl/ActDetails.aspx?year=2016&poz=257
Uchwała Nr 3.52 2016 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie
z dnia 2 lutego 2016 roku w sprawie: orzeczenia nieważności Uchwały Nr XVII/98/15 Rady Gminy Somianka z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i placówek oświatowych niepublicznych oraz publicznych prowadzonych na terenie Gminy Somianka przez inne niż Gmina Somianka osoby prawne i fizyczne oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobierania i wykorzystywania udzielonej dotacji


Uchwała Nr XVII/99/15 Rady Gminy Somianka z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady doskonalenia nauczycieli oraz specjalności i form kształcenia, na które przyznawane jest dofinansowanie
Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Bogdan Krysiak
  • Data udostępnienia w BIP: 2016-01-11 09:02:49
  • Informacja zaktualizowana przez: Bogdan Krysiak
  • Data ostatniej aktualizacji: 2016-03-15 14:33:44
  • Liczba odsłon: 588
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1537195]

przewiń do góry