Uchwała Nr XXXIV/185/2006

Rady Gminy Somianka

z dnia 7 lipca 2006 r.

 

w sprawie zatwierdzenia statutu jednostki pomocniczej gminy – Sołectwa Somianka Zaszosie

 

  Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) uchwala się co następuje:

 

§ 1

Zatwierdza się Statut jednostki pomocniczej gminy – Sołectwa Somianka Zaszosie stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

 

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

 

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Przewodniczący Rady Gminy

 

   /-/ Tadeusz Jacek Tolak

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Bogdan Krysiak
  • Data udostępnienia w BIP: 2006-10-06 12:02:32
  • Informacja zaktualizowana przez: Bogdan Krysiak
  • Data ostatniej aktualizacji: 2006-10-06 12:02:32
  • Liczba odsłon: 486
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1536958]

przewiń do góry