Uchwała Nr XXXII/187/17 Rady Gminy Somianka z dnia 10 marca 2017 r w sprawie zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Somianka
na lata 2017 -2023


Uchwała Nr XXXII/188/17 Rady Gminy Somianka z dnia 10 marca 2017r. w sprawie zmian do Uchwały budżetowej nr XXX/177/16 Rady Gminy Somianka z dnia 28 grudnia 2016 roku
Publikacja Uchwały Nr XXXII/188/17 w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego - http://edziennik.mazowieckie.pl/ActDetails.aspx?year=2017&poz=7264

Uchwała Nr XXXII/189/17 Rady Gminy Somianka z dnia 10 marca 2017r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego
Publikacja Uchwały Nr XXXII/189/17 w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego - http://edziennik.mazowieckie.pl/ActDetails.aspx?year=2017&poz=2767

Uchwała Nr XXXII/190/17 Rady Gminy Somianka z dnia 10 marca 2017r. w sprawie ustalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Somianka
Publikacja Uchwały Nr XXXII/190/17 w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego - http://edziennik.mazowieckie.pl/ActDetails.aspx?year=2017&poz=2768

Uchwała Nr XXXII/191/17 Rady Gminy Somianka z dnia 10 marca 2017r. w sprawie zatwierdzenia cen i stawek opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków

Uchwała Nr XXXII/192/17 Rady Gminy Somianka z dnia 10 marca 2017r. w sprawie ustalenia dopłat do taryf za zbiorowe odprowadzanie ścieków

Uchwała Nr XXXII/193/17 Rady Gminy Somianka z dnia 10 marca 2017r. zmieniająca uchwałę w sprawie opłaty targowej oraz poboru opłaty targowej w drodze inkasa 

Uchwała Nr XXXII/194/17 Rady Gminy Somianka z dnia 10 marca 2017r. zmieniająca uchwałę w sprawie warunków i trybu wspierania rozwoju sportu przez Gminę Somianka
Publikacja Uchwały Nr XXXII/194/17 w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego- http://edziennik.mazowieckie.pl/ActDetails.aspx?year=2017&poz=2770

Uchwała Nr XXXII/195/17 Rady Gminy Somianka z dnia 10 marca 2017r. w sprawie funduszu sołeckiego

Uchwała Nr XXXII/196/17 Rady Gminy Somianka z dnia 10 marca 2017r. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Somianka w 2017 roku”

Uchwała Nr XXXII/197/17 Rady Gminy Somianka z dnia 10 marca 2017r. w sprawie przejęcia od Powiatu Wyszkowskiego zadania bieżącego utrzymania dróg powiatowych na terenie Gminy Somianka

Uchwała Nr XXXII/198/17 Rady Gminy Somianka z dnia 10 marca 2017r. w sprawie przyjęcia planów pracy komisji stałych Rady Gminy Somianka na 2017 rok

Uchwała Nr XXXII/199/17 Rady Gminy Somianka z dnia 10 marca 2017r. w sprawie określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których Gmina Somianka jest organem prowadzącym

Publikacja Uchwały Nr XXXII/199/17 w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego - http://edziennik.mazowieckie.pl/ActDetails.aspx?year=2017&poz=2772

Uchwała Nr XXXII/200/17 Rady Gminy Somianka z dnia 10 marca 2017r.
w sprawie określenia kryteriów naboru do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Somianka oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły

Publikacja Uchwały Nr XXXII/200/17 w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego- http://edziennik.mazowieckie.pl/ActDetails.aspx?year=2017&poz=2773

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Bogdan Krysiak
  • Data udostępnienia w BIP: 2017-03-17 08:29:37
  • Informacja zaktualizowana przez: Bogdan Krysiak
  • Data ostatniej aktualizacji: 2020-05-04 13:15:21
  • Liczba odsłon: 620
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1554131]

przewiń do góry