WÓJT GMINY                                                            

 SOMIANKA                                                                                                                                         Somianka, dnia 8.08.2016r.

SG.523.12.2016

 

Ogłoszenie o konsultacjach

 

  Przedkładam Państwu do publicznej konsultacji projekt „Uchwały Rady Gminy Somianka w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi”.

 

Zapraszam przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na terenie Gminy Somianka do zapoznania się z projektem Uchwały.

 

Uwagi i propozycje do uchwały należy zgłaszać w terminie do dnia 16 sierpnia 2016 r. za pomocą formularza dostępnego na stronach internetowych: www.somianka.pl lub www.ugsomianka.bip.org.pl wraz z uzasadnieniem (w zakładce „Współpraca z organizacjami pozarządowymi”).

 

Wypełniony formularz można przesłać:

1)     listownie – adres: Urząd Gminy 07-203 Somianka 16 b,

2)     emailem – adres emaliowy: somianka@somianka.pl.

3)     lub złożyć osobiście w sekretariacie Urzędu Gminy Somianka (pokój nr 11 II piętro) w godzinach urzędowania.

 

Termin konsultacji od 8 sierpnia 2016 r. do 16 sierpnia 2016 r.

                                                                                                                      

Celem konsultacji jest poznanie opinii organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na temat Uchwały. Bliższych informacji udziela Sekretarz Gminy Teresa Lipska, pokój nr 12, tel. (29) 74 187 90 w. 36.

 

                                                                                    Z up. WÓJTA

                                                                             /-/ Agnieszka Salwin

                                                                                   Zastępca Wójta

                                                                                             

Niniejsze ogłoszenie zamieszczono:

1)     na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Somianka w dniu 8 sierpnia 2016 r.

2)     na stronie internetowej www.somianka.pl w dniu 8 sierpnia 2016 r.

3)     na stronie internetowej www.ugsomianka.bip.org.pl w dniu 8 sierpnia 2016 r.

 

Regulamin konsultowania

Formularz uwag

Projekt Uchwały Rady Gminy ..........

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Bogdan Krysiak
  • Data udostępnienia w BIP: 2016-08-08 13:40:53
  • Informacja zaktualizowana przez: Bogdan Krysiak
  • Data ostatniej aktualizacji: 2016-08-08 13:40:53
  • Liczba odsłon: 363
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1554095]

przewiń do góry