Uchwała Nr XXXVIII/223/13 Rady Gminy Somianka z dnia 19 lipca 2013r. w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu na finansowanie długoterminowego deficytu budżetu Gminy Somianka oraz wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek.

Uchwała Nr XXXVIII/224/13 Rady Gminy Somianka z dnia 19 lipca 2013r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

Uchwała Nr XXXVIII/225/13 Rady Gminy Somianka z dnia 19 lipca 2013r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.


Uchwała Nr XXXVIII/226/13 Rady Gminy Somianka z dnia 19 lipca 2013r. w sprawie zmian w uchwale Nr XXXI/175/12 Rady Gminy Somianka z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Somianka na lata 2013-2020.

Uchwała Nr XXXVIII/227/13 Rady Gminy Somianka z dnia 19 lipca 2013r. w sprawie zmian do Uchwały budżetowej XXXI/176/12 Rady Gminy Somianka z dnia 28 grudnia 2012r.
Publikacja Uchwały Nr XXXVIII/227/13 w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego - http://edziennik.mazowieckie.pl/ActDetails.aspx?year=2014&poz=8385

Uchwała Nr XXXVIII/228/13 Rady Gminy Somianka z dnia 19 lipca 2013r. w sprawie utworzenia Punktu Przedszkolnego przy Publicznej Szkole Podstawowej w Ulasku.
Publikacja Uchwały Nr XXXVIII/228/13 w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego -

http://edziennik.mazowieckie.pl/ActDetails.aspx?year=2013&poz=8286

Uchwała Nr XXXVIII/229/13 Rady Gminy Somianka z dnia 19 lipca 2013r. w sprawie przyjęcia "Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Gminy Somianka na lata 2013-2016".
Publikacja Uchwały Nr XXXVIII/229/13 w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego - http://edziennik.mazowieckie.pl/ActDetails.aspx?year=2013&poz=8287

Uchwała Nr XXXVIII/230/13 Rady Gminy Somianka z dnia 19 lipca 2013r. w sprawie połączenia samorządowych instytucji kultury-Gminnego Ośrodka Kultury w Somiance i Gminnej Biblioteki Publicznej w Somiance w jedną instytucję kultury.
Publikacja Uchwały Nr XXXVIII/230/13 w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego -  http://edziennik.mazowieckie.pl/ActDetails.aspx?year=2013&poz=8288

Uchwała nr XXXVIII/231/13 Rady Gminy Somianka z dnia 19 lipca 2013r. w sprawie zmieniająca Uchwałę Nr XXXI/186/12 Rady Gminy Somianka z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie nadania Statutu Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Somiance.
Publikacja Uchwały Nr XXXVIII/231/13 w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego -
http://edziennik.mazowieckie.pl/ActDetails.aspx?year=2013&poz=8289

Uchwała Nr XXXVIII/232/13 Rady Gminy Somianka z dnia 19 lipca 2013r. w sprawie zmiany uchwały dotyczącej terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za zagospodarowanie odpadami komunalnymi.
Publikacja Uchwały Nr XXXVIII/232/13 w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego - http://edziennik.mazowieckie.pl/ActDetails.aspx?year=2013&poz=8290

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Bogdan Krysiak
  • Data udostępnienia w BIP: 2013-07-25 12:58:01
  • Informacja zaktualizowana przez: Bogdan Krysiak
  • Data ostatniej aktualizacji: 2014-09-18 09:15:52
  • Liczba odsłon: 580
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1537022]

przewiń do góry