Uchwała Nr VII/49/19 Rady Gminy Somianka z dnia 28 marca 2019r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej prognozy Finansowej Gminy Somianka na lata 2019-2029

Uchwała Nr VII/50/2019 Rady Gminy Somianka z dnia 28 marca 2019r. w sprawie zmian do Uchwały budżetowej nr III/21/18 Rady Gminy Somianka z dnia 28 grudnia 2018r.
Publikacja Uchwały Nr VII/50/2019 w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego- http://edziennik.mazowieckie.pl/ActDetails.aspx?year=2019&poz=4629

Uchwała Nr VII/51/19 Rady Gminy Somianka z dnia 28 marca 2019r. zmieniająca uchwałę Nr VI/35/19 Rady Gminy Somianka z dnia 4 marca 2019r. w sprawie emisji obligacji komunalnych

Uchwała Nr VII/52/19 Rady Gminy Somianka z dnia 28 marca 2019r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Wyszkowskiego

Uchwała Nr VII/53/2019 Rady Gminy Somianka z dnia 28 marca 2019r. w sprawie uchylenia uchwały Nr LII/301/18 Rady Gminy Somianka z dnia 24 sierpnia 2018r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie z Banku Gospodarstwa Krajowego na realizację zadania pn: "Rozbudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Somianka Parcele i Somianka, budowa sieci wodociągowej w miejscowości Somianka oraz budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Somianka"

Uchwała Nr VII/54/19 Rady Gminy Somianka z dnia 28 marca 2019r. w sprawie powołania stałych komisji Rady Gminy Somianka

Uchwała Nr VII/55/19 Rady Gminy Somianka z dnia 28 marca 2019r. w sprawie przygotowania projektu regulaminu zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Somianka
Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Bogdan Krysiak
  • Data udostępnienia w BIP: 2019-04-10 07:14:49
  • Informacja zaktualizowana przez: Bogdan Krysiak
  • Data ostatniej aktualizacji: 2019-04-10 09:29:35
  • Liczba odsłon: 378
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1537035]

przewiń do góry