Uchwała Nr XXXVII/214/13 Rady Gminy z dnia 21 czerwca 2013r. w sprawie rozpatrzenia skargi

Uchwała Nr XXXVII/215/13 Rady Gminy  z dnia 21 czerwca 2013r. w sprawie rozpatrzenia skargi

Uchwała Nr XXXVII/216/13 Rady Gminy z dnia 21 czerwca 2013r. w sprawie zmian w uchwale Nr XXXI/175/12 Rady Gminy Somianka z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Somianka na lata 2013-2020

Uchwała Nr XXXVII/217/13 Rady Gminy z dnia 21 czerwca 2013r. w sprawie zmian do Uchwały budżetowej Nr XXXI/176/12 Rady Gminy Somianka z dnia 28 grudnia 2012r.
Publikacja Uchwały Nr XXXVII/217/13 w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego -

http://edziennik.mazowieckie.pl/ActDetails.aspx?year=2014&poz=7985


Uchwała Nr XXXVII/218/13 Rady Gminy z dnia 21 czerwca 2013r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Somianka

Uchwała Nr XXXVII/219/13 Rady Gminy z dnia 21 czerwca 2013r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu lokalu użytkowego w Somiance-Parcele 25 oraz wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia tej umowy

Uchwała Nr XXXVII/220/13 Rady Gminy z dnia 21 czerwca 2013r. w sprawie przyjęcia do realizacji projektu pt."Indywidualizacja nauczania kluczem do sukcesu II" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Uchwała Nr XXXVII/221/13 Rady Gminy z dnia 21 czerwca 2013r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy za 2012 rok

Uchwała Nr XXXVII/222/13 Rady Gminy z dnia 21 czerwca 2013r. w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2012 rok
Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Bogdan Krysiak
  • Data udostępnienia w BIP: 2013-07-08 17:27:13
  • Informacja zaktualizowana przez: Bogdan Krysiak
  • Data ostatniej aktualizacji: 2019-04-09 13:37:05
  • Liczba odsłon: 518
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1536991]

przewiń do góry