Uchwała Nr XIV/75/2011 Rady Gminy Somianka z dnia 31 października 2011r. w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Somianka oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek.

Publikacja Uchwały Nr XIV/75/11 w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiegio - http://edziennik.mazowieckie.pl/#/publisher/129

Uchwała Nr XIV/76/2011 Rady Gminy Somianka z dnia 31 października 2011r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Wyszkowskiego.

Uchwała Nr XIV/77/2011 Rady Gminy Somianka z dnia 31 października 2011r. w sprawie zmian w uchwale Nr IV/16/10 z dnia 31 października 2010r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Somianka na lata 2011-2020.

Uchwała Nr XIV/78/2011 Rady Gminy Somianka z dnia 31 października 2011r. w sprawie zmian do uchwały budżetowej Nr IV/17/10 z dnia 30 grudnia 2010r.   (Załączniki   1,   2,   2a,   3,   4,   5   )

Publikacja Uchwały Nr XIV/78/2011 w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego-
http://edziennik.mazowieckie.pl/ActDetails.aspx?year=2013&poz=10526

Uchwała Nr XIV/79/2011 Rady Gminy Somianka z dnia 31 października 2011r.  w sprawie zmiany załącznika do Uchwały Nr XXV/142/2005 Rady Gminy Somianka z dnia 21 kwietnia 2005r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Somianka.

Publikacja Uchwały Nr XIV/79/11 w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego - http://edziennik.mazowieckie.pl/#/publisher/129

Uchwała Nr XIV/80/2011 Rady Gminy Somianka z dnia 31 października 2011r. w sprawie ustanowienia pomnika przyrody.   (Załącznik)

Publikacja Uchwały Nr XIV/80/11 w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego - http://edziennik.mazowieckie.pl/#/publisher/129

Uchwała Nr XIV/81/2011 Rady Gminy Somianka z dnia 31 października 2011r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego.

Publikacja Uchwały Nr XIV/81/11 w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego - http://edziennik.mazowieckie.pl/#/publisher/129

Uchwała Nr XIV/82/2011 Rady Gminy Somianka z dnia 31 października 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.

Publikacja Uchwały Nr XIV/82/11 w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego - http://edziennik.mazowieckie.pl/#/publisher/129

Uchwała Nr XIV/83/2011 Rady Gminy Somianka z dnia 31 października 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.   (Załącznik)

Publikacja Uchwały Nr XIV/83/11 w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego - http://edziennik.mazowieckie.pl/#/publisher/129

Uchwała Nr XIV/84/2011 Rady Gminy Somianka z dnia 31 października 2011r. w sprawie określenia wzoru deklaracji na podatek od nieruchomości oraz wzoru informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych.  (Załączniki  1,   2   )

Publikacja Uchwały Nr XIV/84/11 w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego - http://edziennik.mazowieckie.pl/#/publisher/129

Uchwała Nr XIV/85/2011 Rady Gminy Somianka z dnia 31 października 2011r.  w sprawie określenia wzoru deklaracji na podatek rolny, wzoru deklaracji na podatek leśny oraz wzoru informacji o gruntach i lasach.  (Załączniki  1,   2,   3   )  

Publikacja uchwały Nr XIV/85/11 w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego - http://edziennik.mazowieckie.pl/#/publisher/129

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Bogdan Krysiak
  • Data udostępnienia w BIP: 2011-11-10 09:58:08
  • Informacja zaktualizowana przez: Bogdan Krysiak
  • Data ostatniej aktualizacji: 2016-04-06 09:47:20
  • Liczba odsłon: 629
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1553056]

przewiń do góry