Somianka, dnia 27.10.2015 r.

SG.523.11.2015

 

Ogłoszenie o konsultacjach

 

         Przedkładam Państwu do publicznej konsultacji projekt „Rocznego Programu Współpracy Gminy Somianka z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2016”.

Zapraszam przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na terenie Gminy Somianka do zapoznania się z projektem Programu.

Uwagi i propozycje do projektu należy zgłaszać w terminie do dnia 12 listopada 2015 r. za pomocą formularza dostępnego na stronach internetowych: www.somianka.pl lub www.ugsomianka.bip.org.pl wraz z uzasadnieniem (w zakładce „Współpraca z organizacjami pozarządowymi”).

 

Wypełniony formularz można przesłać:

1)    listownie – adres: Urząd Gminy 07-203 Somianka 16 b,

2)    e-mailem – adres emaliowy: somianka@somianka.pl.

3)    lub złożyć osobiście w sekretariacie Urzędu Gminy Somianka (pokój nr 11 II piętro) w godzinach urzędowania.

 

Termin konsultacji od 28 października 2015 r. do 12 listopada 2015 r.

                                                                                                                      

Celem konsultacji jest poznanie opinii organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na temat Programu. Bliższych informacji udziela Sekretarz Gminy Teresa Lipska, pokój nr 12, tel. (29) 74 187 90 w. 36.

 

                                                                                        Z up. Wójta

                                                                                                  /-/ Agnieszka Salwin

                                                                                                       Zastępca Wójta

                                                                                   …………………………….

                                                                                        (podpis osoby upoważnionej)

 

Niniejsze ogłoszenie zamieszczono:

1)    na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Somianka w dniu 28 października 2015 r.

2)    na stronie internetowej www.somianka.pl w dniu 28 października 2015 r.

3)    na stronie internetowej www.ugsomianka.bip.org.pl w dniu 28 października 2015 r.


Formularz uwag

Regulamin konsultowania

Projekt Uchwały ........

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Bogdan Krysiak
  • Data udostępnienia w BIP: 2015-10-27 13:20:19
  • Informacja zaktualizowana przez: Bogdan Krysiak
  • Data ostatniej aktualizacji: 2015-10-27 13:20:19
  • Liczba odsłon: 330
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1553002]

przewiń do góry