Zarządzenie Nr 1/17 Wójta Gminy Somianka z dnia 3 stycznia 2017r. w sprawie prawa pierwokupu

Zarządzenie Nr 2/17 Wójta Gminy Somianka z dnia 9 lutego 2017r. w sprawie prawa pierwokupu

Zarządzenie Nr 3/17 Wójta Gminy Somianka z dnia 23 lutego 2017r. w sprawie ogłoszenia pogotowia przeciwpowodziowego

Zarządzenie Nr 4/17 Wójta Gminy Somianka z dnia 24 lutego 2017r. w sprawie nabycia działki nr 217/1 o pow. 0,0465 ha położonej we wsi Nowe Kozłowo

Zarządzenie Nr 5/17 Wójta Gminy Somianka z dnia 24 lutego 2017r. w sprawie nabycia działki nr 219/7 o pow. 0,0023 ha i nr 219/5 o pow. 0,0154 ha położonych we wsi Nowe Kozłowo

Zarządzenie Nr 6/17 Wójta Gminy Somianka z dnia 13 marca 2017r. w sprawie odwołania pogotowia przeciwpowodziowego

Zarządzenie Nr 7/17 Wójta Gminy Somianka z dnia 30 marca 2017r. w sprawie ustalenia terminów postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz klas pierwszych publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Somianka

Zarządzenie Nr 8/17 Wójta Gminy Somianka z dnia 31 marca 2017r. w sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Gminy w Somiance

Zarządzenie Nr 9/17 Wójta Gminy Somianka z dnia 2 kwietnia 2017 r. w sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Gminy w Somiance

Zarządzenie Nr 10 /17 Wójta Gminy Somianka z dnia 21.04.2017 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 11/2012 Wójta Gminy Somianka z dnia 15 marca 2012r. w sprawie powołania i składu Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przemocy w rodzinie

Zarządzenie Nr 11/17 Wójta Gminy Somianka z dnia 4 maja 2017 r. w sprawie ustalenia opłaty za oczyszczenie ścieków dowożonych wozami asenizacyjnymi do oczyszczalni ścieków w Somiance

Zarządzenie Nr 12/17 Wójta Gminy Somianka z dnia 4 maja 2017 r. w sprawie ustalenia opłaty za oczyszczenie ścieków dowożonych wozami asenizacyjnymi do oczyszczalni ścieków w Somiance

Zarządzenie Nr 13/17 Wójta Gminy Somianka z dnia 23 maja 2017r. w sprawie prawa pierwokupu

Zarządzenie Nr 14/17 Wójta Gminy Somianka z dnia w sprawie przeznaczenia do dzierżawy części zabudowanej nieruchomości nr 514/2 położonej we wsi Popowo Kościelne 

Zarządzenie Nr  15/17 Wójta Gminy Somianka z dnia 9 czerwca 2017r. w sprawie   nabycia   działki nr 486/1 o pow. 0,0005 ha położonej we wsi Wólka  Somiankowska

Zarządzenie Nr  16/17 Wójta Gminy Somianka z dnia 9 czerwca 2017r. w sprawie nabycia działek nr 493/3 o pow. 0,0019 ha oraz 494/2 o pow. 0,0081 ha położonych we wsi Wólka Somiankowska

Zarządzenie Nr 17/17 Wójta Gminy Somianka z dnia 9 czerwca 2017r. w sprawie nabycia działki nr 499/1 o pow. 0,0175 ha położonej we wsi Wólka Somiankowska

Zarządzenie Nr 18/17 Wójta Gminy Somianka z dnia 9 czerwca 2017r. w sprawie nabycia działki nr 477/1 o pow. 0,0021 ha położonej we wsi Wólka Somiankowska

Zarządzenie Nr 19/17 Wójta Gminy Somianka z dnia 9 czerwca 2017r. w sprawie nabycia działki nr 506/1 o pow. 0,0061 ha położonej we wsi Wólka Somiankowska

Zarządzenie Nr 20/17 Wójta Gminy Somianka z dnia 9 czerwca 2017r. w sprawie nabycia działki nr 504/2 o pow. 0,0118 ha położonej we wsi Wólka Somiankowska

Zarządzenie Nr 21/17 Wójta Gminy Somianka z dnia 9 czerwca 2017r. w sprawie nabycia działek nr 497/2 o pow. 0,0085 ha, nr 501/2 o pow. 0,0112 ha i nr 503/1 o pow. 0,0140 ha położonych we wsi Wólka Somiankowska

Zarządzenie Nr 22/17 Wójta Gminy Somianka z dnia 9 czerwca 2017r. w sprawie nabycia działek nr 490/4 o pow. 0,0017 ha i nr 755/1 o pow. 0,0092 ha położonych we wsi Wólka Somiankowska

Zarządzenie Nr 23/17 Wójta Gminy Somianka z dnia 9 czerwca 2017r. w sprawie nabycia działki nr 487/1 o pow. 0,0005 ha położonej we wsi Wólka Somiankowska

Zarządzenie Nr 24/17 Wójta Gminy Somianka z dnia 19 czerwca 2017r. w sprawie przygotowania i przeprowadzenia ćwiczenia w formie gry decyzyjnej z zakresu spraw obronnych, obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego

Zarządzenie Nr 25/17 Wójta Gminy Somianka z dnia 26 czerwca 2017r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 23/17 Wójta Gminy Somianka z dnia 9 czerwca 2017r.

Zarządzenie Nr 26/17 Wójta Gminy Somianka z dnia 28 czerwca 2017r. w sprawie powołania komisji konkursowej do oceny ofert złożonych w konkursie na wsparcie realizacji zadań w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej na rok 2017

Zarządzenie Nr 27/17 Wójta Gminy Somianka z dnia 4 lipca 2017r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 16/17 Wójta Gminy Somianka z dnia 9 czerwca 2017r.

Zarządzenie Nr 28/17 Wójta Gminy w Somiance z dnia 1 sierpnia 2017r. w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska Dyrektora ośmioletniej Publicznej Szkoły Podstawowej w Somiance

Zarządzenie Nr 29/17 Wójta Gminy Somianka z dnia 8 sierpnia 2017r. w sprawie prawa pierwokupu

Zarządzenie Nr 30/17 Wójta Gminy Somianka z dnia 8 sierpnia 2017r. w sprawie powołania komisji ds. szacowania strat powstałych w wyniku nawałnicy jaka przeszła przez teren Gminy Somianka.

Zarządzenie Nr 31/17 Wójta Gminy Somianka z dnia 1 września 2017r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokali mieszkalnych w Starym Mystkówcu

Zarządzenie Nr 32/17 Wójta Gminy Somianka z dnia 4 września 2017r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy części zabudowanej nieruchomości nr 401/1 położonej we wsi Wola Mystkowska

Zarządzenie Nr 33/17 Wójta Gminy Somianka z dnia 6 września 2017r. w sprawie prawa pierwokupu

Zarządzenie Nr 34/17 Wójta Gminy Somianka z dnia 7 września 2017r. w sprawie prawa pierwokupu

Zarządzenie Nr 35 /17 Wójta Gminy Somianka z dnia 17 października 2017r.
w sprawie przeznaczenia nieruchomości do sprzedaży

Zarządzenie Nr 36/17 Wójta Gminy Somianka z dnia 26 października 2017r. w sprawie dokonania darowizny na rzecz Powiatu Wyszkowskiego

Zarządzenie Nr 37/17 Wójta Gminy Somianka z dnia 28 grudnia 2017r. w sprawie prawa pierwokupu

Zarządzenie Nr 38/17 Wójta Gminy Somianka z dnia 28 grudnia 2017r. w sprawie prawa pierwokupu

Zarządzenie  Nr 39/17 Wójta  Gminy  Somianka z dnia  28 grudnia 2017r. w sprawie przeznaczenia  do dzierżawy zabudowanej  nieruchomości oznaczonej numerem geodezyjnym 407 położonej we wsi Wola Mystkowska

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 


 
 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Bogdan Krysiak
  • Data udostępnienia w BIP: 2017-01-03 11:37:54
  • Informacja zaktualizowana przez: Bogdan Krysiak
  • Data ostatniej aktualizacji: 2020-12-02 13:58:34
  • Liczba odsłon: 935
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1537155]

przewiń do góry