Uchwała Nr XL/198/09 Rady Gminy Somianka z dnia 27 listopada 2009r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2009r.  (Załączniki   1,   1a,   2 i 2a,   3,   4 )

Uchwała Nr XL/199/09 Rady Gminy Somianka z dnia 27 listopada 2009r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych.

Uchwała Nr XL/200/09 Rady Gminy Somianka z dnia 27 listopada 2009r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Somianka.

Publikacja Uchwały Nr XL/200/09 w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego-http://edziennik.mazowieckie.pl/#/publisher/129

Uchwała Nr XL/201/09 Rady Gminy Somianka z dnia 27 listopada 2009r. w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.

Uchwała Nr XL/202/09 Rady Gminy Somianka z dnia 27 listopada 2009r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości.

Publikacja Uchwały Nr XL/202/09 w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego-http://edziennik.mazowieckie.pl/#/publisher/129

Uchwała Nr XL/203/09 Rady Gminy Somianka z dnia 27 liostopada 2009r. w sprawie określenia zwolnień od podatku od nieruchomości.                       Uchwała Kolegium RIO 1,   2

Publikacja Uchwały Nr XL/203/09 w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego-http://edziennik.mazowieckie.pl/#/publisher/129

Uchwała Nr XL/204/09 Rady Gminy Somianka z dnia 27 listopada 2009r. w sprawie określenia wzoru deklaracji na podatek od nieruchomości oraz wzoru informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych.   (Załączniki   1,   ).

Publikacja Uchwały Nr XL/204/09 w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego-http://edziennik.mazowieckie.pl/#/publisher/129

Uchwała Nr XL/205/09 Rady Gminy Somianka  z dnia 27 listopada 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.

Publikacja Uchwały Nr XL/205/09 w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego-http://edziennik.mazowieckie.pl/#/publisher/129

Uchwała Nr XL/206/09 Rady Gminy Somianka z dnia 27 listopada 2009r. w sprawie określenia wzoru informacji o gruntach i lasach.   (Załącznik)

Publikacja Uchwały Nr XL/206/09 w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego-http://edziennik.mazowieckie.pl/#/publisher/129

Uchwała Nr XL/207/09 Rady Gminy Somianka z dnia 27 listopada 2009r. w sprawie opłaty targowej.

Publikacja Uchwały Nr XL/207/09 w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego-http://edziennik.mazowieckie.pl/#/publisher/129

Uchwała Nr XL/208/09 Rady Gminy Somianka z dnia 27 listopada 2009r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu niezcystości ciekłych.

Publikacja Uchwały Nr XL/208/09 w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego- http://edziennik.mazowieckie.pl/#/publisher/129

  

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Bogdan Krysiak
  • Data udostępnienia w BIP: 2009-12-07 09:37:10
  • Informacja zaktualizowana przez: Bogdan Krysiak
  • Data ostatniej aktualizacji: 2016-04-06 09:21:18
  • Liczba odsłon: 700
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1552757]

przewiń do góry