Uchwała Nr XVIII/100/16 Rady Gminy Somianka z dnia 9 lutego 2016 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Somianka na lata 2016 - 2023

Uchwała Nr XVIII/101/16 Rady Gminy Somianka z dnia 9 lutego 2016 r. w sprawie zmian do Uchwały budżetowej nr XVII/95/15 Rady Gminy Somianka z dnia 30 grudnia 2015 roku
Publikacja Uchwały Nr XVIII/101/16 w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazow. http://edziennik.mazowieckie.pl/ActDetails.aspx?year=2016&poz=6450

Uchwała Nr XVIII/102/16 Rady Gminy Somianka z dnia 9 lutego 2016 r. w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków

Uchwała Nr XVIII/103/16 Rady Gminy Somianka z dnia 9 lutego 2016 r. w sprawie ustalenia dopłat do taryf za zbiorowe odprowadzanie ścieków

Uchwała Nr XVIII/104/16 Rady Gminy Somianka z dnia 9 lutego 2016 r. w sprawie określenia kryteriów naboru do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Somianka oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły
Publikacja Uchwały Nr XVIII/104/16 w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazow. http://edziennik.mazowieckie.pl/ActDetails.aspx?year=2016&poz=1645

Uchwała Nr XVIII/105/16 Rady Gminy Somianka z dnia 9 lutego 2016 r. w sprawie określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których Gmina Somianka jest organem prowadzącym
Publikacja Uchwały Nr XVIII/105/16 w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazow. http://edziennik.mazowieckie.pl/ActDetails.aspx?year=2016&poz=1653

Uchwała Nr XVIII/106/16 Rady Gminy Somianka z dnia 9 lutego 2016 r. w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli na 2016 rok
Publikacja Uchwały Nr XVIII/106/16 w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazow. http://edziennik.mazowieckie.pl/ActDetails.aspx?year=2016&poz=1654

Uchwała Nr XVIII/107/16 Rady Gminy Somianka z dnia 9 lutego 2016 r. w sprawie przyjęcia „Strategii Rozwoju Gminy Somianka na lata 2015-2025”  (Załącznik)

Uchwała Nr XVIII/108/16 Rady Gminy Somianka z dnia 9 lutego 2016 r. w sprawie przyjęcia „Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Somianka  (Załączniki)

Uchwała Nr XVIII/109/16 Rady Gminy Somianka z dnia 9 lutego 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zwolnień od podatku od nieruchomości
Publikacja Uchwały Nr XVIII/109/16 w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazow. http://edziennik.mazowieckie.pl/ActDetails.aspx?year=2016&poz=1656

Uchwała Nr XVIII/110/16 Rady Gminy Somianka z dnia 9 lutego 2016 r. w sprawie poparcia dla podziału statystycznego Województwa Mazowieckiego

Uchwała Nr XVIII/111/16 Rady Gminy Somianka z dnia 9 lutego 2016 r. w sprawie przyjęcia planów pracy komisji stałych Rady Gminy Somianka na 2016 rok


Uchwała Nr XVIII/112/16 Rady Gminy Somianka z dnia 9 lutego 2016 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i przedszkoli niepublicznych oraz publicznych prowadzonych na terenie Gminy Somianka przez inne niż Gmina Somianka osoby prawne i osoby fizyczne oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania udzielonej dotacji

Publikacja Uchwały Nr XVIII/112/16 w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazow. http://edziennik.mazowieckie.pl/ActDetails.aspx?year=2016&poz=1663Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Bogdan Krysiak
  • Data udostępnienia w BIP: 2016-02-10 14:41:39
  • Informacja zaktualizowana przez: Bogdan Krysiak
  • Data ostatniej aktualizacji: 2016-07-18 06:28:28
  • Liczba odsłon: 643
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1544052]

przewiń do góry